Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Nye regler gør ifølge faglige seniorer, at det fra nytår er slut med, at en partners arbejdsindkomst nedsætter eller helt hindrer udbetaling af forskellige ydelser. Nogle udbetalinger kommer automatisk, mens der skal ansøges om andre tillæg.

Mange tusinde pensionister kan se frem til at få flere penge fra 1. januar 2023. Det er dem, som har en partner, der arbejder. Mange af dem vil pludselig kunne få pensionstillæg – eller mere i pensionstillæg. Men et anseeligt antal kan også se frem til, at de fremover kan få varmetillæg, mediecheck, helbredstillæg – og måske desuden ældrecheck.

Fra nytår forsvinder nemlig modregning på grund af en partners arbejdsindkomst. Det vil være til glæde for både folkepensionister, førtidspensionister og seniorpensionister.

Med til arbejdsindkomst hører i denne sammenhæng også blandt andet efterløn, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Hvis en partner får den slags ydelser udbetalt, vil de altså heller ikke længere bliver modregnet i, hvad en pensionistpartner kan få udbetalt fra det offentlige.

”Hidtil har der ikke været så meget opmærksomhed om, at de ændrede regler også har betydning for varmehjælp, mediecheck, helbredstillæg og ældrecheck. Men der vil være mange, som nu pludselig kan få de ydelser,” siger Carsten Riis, der er socialrådgiver hos Faglige Seniorer.

Søg varmehjælp
Udbetaling Danmark beregner selv en række af udbetalingerne. Det sker på baggrund af pensionisternes forskudsopgørelser. Derfor er det vigtigt, at den er så præcis som mulig. I november kommer forskudsopgørelsen for 2023, og så er det vigtigt at justere den, hvis tallene er skæve. Alle får desuden i starten af december et årsbrev fra Udbetaling Danmark, hvor næste års pension er beskrevet.

Men Udbetaling Danmark gør ikke selv automatisk opmærksom på muligheden for blandt andet varmetillæg og helbredstillæg til pensionister. Det skal alle selv søge om. Varmetillæg søges hos Udbetaling Danmark og helbredstillæg søges hos kommunen.

”Det er ekstra vigtigt ikke at gå glip af varmetillæg i en tid, hvor energipriserne er steget voldsomt. Derfor er det vigtigt at søge, hvis man mener at have den mindste mulighed for at få en udbetaling,” opfordrer Carsten Riis.

Efter udløbet af et indkomstår genberegner Udbetaling Danmark, om folk har fået den korrekte pension udbetalt.

Personlig tillægsprocent
Ved beregning af blandt andet varmetillæg indgår det, der kaldes den personlige tillægsprocent. Den har hidtil været 0 procent for mange pensionister med en partner, der arbejder.

Men når partnerens arbejdsindkomst ikke længere indgår, vil den for mange stige til over 0 og op til for eksempel 50 eller måske helt op til maksimum på 100 procent. Hvis en person ikke har synderlige andre indtægter end pensionen fra det offentlige, vil den personlige tillægsprocent være 100.

Udbetaling Danmark beregner den personlige tillægsprocent. Den fremgår af pensionsopgørelsen. Her står også mellemregningerne.

Tilbage til nyhedsoversigten