Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

De forældre, der fortryder at have fået børn, har ofte dårlig økonomi eller sundhedsproblemer.

At få børn er et stort ønske hos langt de fleste mennesker – faktisk er det kun 5 pct. af kvinderne og 7 pct. af mændene mellem 18 og 40 år, der ønsker et liv uden børn, viser en undersøgelse fra EU. Men de fleste forældre kan nok også skrive under på, at det er en kæmpe livsomvæltning at få børn.
”Valget er irreversibelt og får konsekvenser for forældrene resten af livet,” siger Konrad Piotrowski ved Universitetet i Poznan.

Han har derfor foretaget to undersøgelser blandt 2.500 polske forældre. I den ene gruppe var forældrene mellem 18 og 40 år, og forældrene i den anden gruppe var mellem 18 og 30 år – mange i denne gruppe fik altså børn relativt tidligt.
Begge grupper blev spurgt om, hvorvidt de ville få børn, hvis de kunne gå tilbage i tiden igen. Resultaterne viste, at 13,6 pct. i den første gruppe fortrød, at de havde fået børn, mens tallet var 10,7 pct. i den anden gruppe.

Svært med forældrerollen
Tallet er højere end i andre lande, hvor mindre studier i USA og Tyskland har vist, at det drejer sig om 7-8 pct. af forældrene, der fortrød at have fået børn.

De polske forældre blev også spurgt til social status, sundhedstilstand og økonomi. Og i begge grupper viste det sig, at de forældre, der fortrød, i højere grad havde det dårligere fysisk og psykisk, at de var mere sårbare for socialt pres og havde haft det svært i barndommen. De følte sig udbrændte og havde det svært med forældrerollen.

Økonomiske problemer og det at være alene om barnet øgede også væsentligt risikoen for at fortryde at have fået børn.

Vi fortryder generelt meget lidt
Lykkeforsker Thomas Hansen fra Folkehelseinstituttet NOVA/OsloMet er overrasket over tallene.
”Få fortryder irreversible valg, for de lærer at leve med livssituationen, de er havnet i, og de får det bedste ud af det,” siger han til forskning.no.

Thomas Hansen peger på, at mange af forældrene i undersøgelsen, der fortryder, har fået børnene tidligt, har en ustabil livssituation eller er alene om forældrerollen, og derfor har de i forvejen været dårligere forberedt og udrustet til at stå i en krævende forældrerolle. Deres livsglæde vil dog øges, når børnene bliver ældre.

Helt generelt fortryder mennesker ikke så ofte valg, som ikke kan gøres om.
”Nogle studier har undersøgt barnløse. Om de fortryder, at de valgte ikke at få børn, eller at de forsøgte for sent at få børn. Men de fortryder overraskende lidt,” siger Thomas Hansen, der peger på, at de fleste af os har en god tilpasningsevne og en medfødt evne til at finde livsglæde alligevel.

Tilbage til nyhedsoversigten