Merkonomernes A-kasse fusionerede i 2010 med Min A-kasse. Merkonomerne har dog fortsat deres egen A-kasseafdeling. Det betyder, at vi kan give dig en speciel merkonomorienteret service, som du ikke kan få tilsvarende i andre A-kasser.

Arbejdsløshedskassens primære formål er at sikre dig økonomisk under arbejdsløshed og rådgive dig ud af arbejdsløsheden igen. Det gør vi så godt, at under 1% af vores medlemmer er arbejdsløse.

Vi gør meget ud af at rådgive og vejlede dig omkring regler og muligheder indenfor områder som befordringsgodtgørelse, VEU, aktiveringsydelse, uddannelsesydelse mv.

A-kasselinks og -oplysninger

 

Med venlig hilsen

Merkonomerne – en del af Min A-kasse – Vi er til for dig