Vi garanterer din løn, hvis din arbejdsgiver går konkurs

De fleste medlemmer af Merkonomernes Hovedorganisation arbejder i små og mellemstore virksomheder i det private erhvervsliv. Her er risikoen for at blive part i en konkurs meget større end i store virksomheder eller i den offentlige sektor.

Derfor har du som MH-medlem løngaranti ved virksomhedskonkurs.

Erfaringen viser, at sagsbehandlingen i Lønmodtagernes Garantifond tager op mod 2-3 måneder. MH dækker hullet på din lønkonto:

Vi giver dig løbende din fulde løn i tilfælde af, at dit firma går konkurs i henhold til Lønmodtagernes Garantifonds regler (dog max netto kr. 90.000,- + feriepenge). I den pågældende periode låner du altså pengene rente- og gebyrfrit hos os.

På den måde er du og din familie sikret mod pludselige udsving i økonomien på grund af konkurser.