Lønstatistik version 2!

Arbejdet med årets lønstatistik blev uventet stort på grund af den væsentligt forøgede spredning i de lønninger MH’s medlemmer opnår på arbejdsmarkedet.

De mange skemaer – rigtigt mange – vi modtog var således ikke tilstrækkelige til at danne et fornuftigt grundlag for vejledningen af medlemmerne. Vi har blandt andet ved at gennemføre næsten 1000 telefoninterviews kunne kvalificere talmaterialet med nye parametre. Arbejdet er færdigt og kan nu sættes til vores medlemmer og andre brugeres rådighed.

Vi har valgt at kalde det nye værktøj for “LØNANALYSE“.

Brugeren skal kontakte os på telefon 33 22 25 77 eller e-mail: merkonom@mh.dk. Man vil herefter blive kontaktet af en konsulent for et kort interview. Derfor bedes brugeren oplyse et telefonnr. samt et træffetidspunkt. Svaret gives enten på mail efterfølgende eller med det samme, alt efter den enkelte situation.

LØNANALYSE er stadig en ny ting, hvorfor tilbagemeldinger – ris og ros er meget velkommen. Vi har prøvekørt værktøjet på en del medlemmer og har generelt mødt tilfredshed.

De oplysninger brugeren giver under interviewet behandles selvfølgeligt med den yderste diskretion.

Ikke medlemmer, der har bidraget til statistikken med oplysninger skal oplyse deres skemanr. ved henvendelsen.

Prøv LØNANALYSE – test din løn!