Merkonomernes Hovedorganisation og A-kasse

Du kan også ringe på 33 22 25 77 – mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 10 og 15 samt onsdag og fredag mellem kl. 10 og 13.

Felter markeret med * skal udfyldes!

  Jeg ønsker optagelse i:

  Merkonomernes Hovedorganisation og A-kasseMerkonomernes HovedorganisationMerkonomernes A-kasse

  Ved indmeldelse i A-kassen skal du vælge mellem:

  Som forsikret på heltidSom forsikret på deltid

  Tilmeldelse til efterlønordning

  Ja

  Personlige oplysninger

  Oplysninger om ansættelsessted

  Oplysninger om stillingen

  A-kasse

  Jeg er medlem af anden A-kasse
  JaNej

  Hvis ja, hvilken A-kasse

  Min nuværende situation

  Jeg er i arbejde som lønmodtager

  Jeg er selvstændig

  Jeg er nyuddannet

  Jeg er værnepligtig

  Jeg har offentlig hverv

  Jeg er uden arbejde

  Bemærkninger (angiv her om du er igang med en uddannelse)

  Kontrol og anden information

  De oplysninger, som du giver på denne blanket, kan blive kontrolleret. Det kan fx. ske ved hjælp af oplysninger for arbejdsgivere og myndigheder. Kontrol kan også ske ved registersamkøring. I henhold til persondataloven skal det oplyses, at

  • A-kassen kan indhente oplysninger fra din arbejdsgiver til brug for afklaring af dine rettigheder og pligter

  • A-kassen registrerer modtagne oplysninger

  • du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger A-kassen registrerer om dig

  • du kan kræve forkerte oplysninger rettet

  Erklæring

  Jeg erklærer på tro og love, at oplysningerne er rigtige, jf. § 86, stk. 1 og § 87, stk. 1 og 2 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

  Jeg erklærer på tro og love, at jeg er fuldt arbejdsdygtig.