Oprettet af Merkonomer for Merkonomer

Foreningen blev startet i 1982 af Merkonomer, der ønskede en fri og uafhængig service- og interesseorganisation.

Fra starten blev foreningen døbt Samarbejdende Merkonomer. Der kom et navneskift i 1998, hvor foreningen fik navnet Merkonomernes Hovedorganisation.

Navneændringen skulle ses i lyset af, at vi ville markere, at vi nu var langt den største organisation, der varetager Merkonomernes interesser.

Historisk set er Merkonomernes Hovedorganisation en udbrydergruppe fra Dansk Merkonomforening.

Bruddet opstod, fordi gruppen bag Merkonomernes Hovedorganisation ønskede en selvstændig A-kasse tilknyttet til foreningen.

Dette ønske var der ikke gehør for i Dansk Merkonomforening, og derfor blev det nødvendigt at oprette en ny organisation.

I dag viser det sig, at tanken om en selvstændig A-kasse var den rigtige beslutning. Merkonomernes Hovedorganisation er i dag den største organisation, der varetager Merkonomers interesser.

Desuden er Dansk Merkonomforening ophørt med at eksistere som selvstændig organisation.