Stramninger i rådigheden

Sanktionerne ved udeblivelse til samtaler i a-kassen eller Jobcentret er stramme:

Første udeblivelse
Et medlem, der udebliver fra en samtale i a-kassen eller i jobcentret første gang, udelukkes for dagpenge, indtil medlemmet har henvendt sig igen.

Anden udeblivelse
Ved udeblivelse anden gang fra en samtale i a-kassen eller i jobcentret gives der 2 ugers karantæne.

Tredie udeblivelse
Ved udeblivelse tredie gang fra en samtale i a-kassen eller i jobcentret lukkes der helt for dagpengene.
Der kan først udbetales dagpenge igen, når medlemmet har haft 300 arbejdstimer inden for en 10 ugers periode.