Kontingent

Her finder du priserne for at være medlem af foreningen og/eller A-kassen – både på hel og deltid.

Forsikringer

Vi giver dig mulighed for at tegne billige forsikringer, bl.a. en meget billig ulykkesforsikring. Se www.runa.dk.

Lønsikring

Vi giver dig mulighed for at udvide din arbejdsløshedsdækning med op til kr. 35.708,- om måneden i op til 12 måneder.

Lønanalyse

Hvis du under lønforhandlingerne får brug for at dokumentere det høje lønniveau for merkonomer, så hjælper vi dig også med det.

Personalejura

Vi giver dig overblik over forskellige juridiske forhold om bl.a. ferie, opsigelse, ansættelsesforhold og retshjælp.

Løngaranti ved virksomhedskonkurs

Vi giver dig løbende din fulde løn i tilfælde af, at dit firma går konkurs i henhold til Lønmodtagernes Garantifonds regler (max. netto kr. 90.000 + feriepenge)

Coaching

Vi tilbyder en helhedsvurdering af dine kvalifikationer.