Medarbejdere med en merkonomuddannelse er engagerede og kompetente. Det er ansatte, der vil videre, og som gør en forskel på arbejdspladsen. Det skal afspejle sig – og gør det da heldigvis også – i lønaftalerne.

Vi har udviklet et analyseværktøj, der gør os i stand til at lave en gennemarbejdet og præcis lønanalyse. Det gør os i stand til at følge lønudviklingen for vores medlemmer.

Hvis du under lønforhandlinger får brug for at dokumentere det høje lønniveau for merkonomer, står vi selvfølgelig til rådighed for dig. For at være sikre på, at vi har det rigtige grundlag for tallene, skal du gennemføre et kort telefoninterview med en af vore konsulenter.

En af vores vigtigste opgaver er at være med til at sikre, at vores medlemmer får en fornuftig løn for deres arbejdsindsats. Arbejdet bærer jo trods alt ikke lønnen i sig selv.

Kontakt os på mh@mh.dk eller på tlf. 33 22 25 77, hvis du ønsker at gennemføre et lønanalyseinterview.