Bestyrelse – lille og aktiv

Du kan altid henvende dig til forretningsudvalget, som består af følgende personer:

Formand
Bill T. Brodersen
E-mail: btb@mh.dk
Tlf.: 40 17 93 60

Kasserer 
Eva Kraft Rasmussen
E-mail: ekr@mh.dk
Tlf.: 64 88 12 06

Bestyrelsesvalg 2017 hos Merkonomerne
I henhold til vedtægterne indvarsles der herned til valg af bestyrelsen og formand.
Eventuelt interesserede kan kontakte sekretariatet for vejledning og praktiske oplysninger.

Vedtægter for foreningen