Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

I henhold til foreningens vedtægterne indvarsles der hermed til valg af Hovedbestyrelse.

Ordinært valg til hovedbestyrelsen finder jf. § 16, stk. 1 i foreningens vedtægter sted hvert 4. år ved skriftlig, hemmelig urafstemning blandt MH’s aktive medlemmer i hver valggruppe.

Senest den 15. september i et valgår skal hovedbestyrelsesvalget indvarsles gennem MH’s nyhedsbrev eller på tilsvarende måde.

Interesserede kandidater kan kontakte sekretariatet for vejledning og praktiske oplysninger.

Tilbage til nyhedsoversigten