Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Der afholdes som bekendt kommunal- og regionalvalg 16. nov. 2021. I den anledning er det oplagt, at Broen til fremtidens årskonference 2021 stiller skarpt på emner, som knytter sig til det kommunale og regionale område og som vi [på] Broen til fremtiden har beskæftiget os med.

På årskonferensens formiddag retter vi først blikket på regionerne og sætter fokus på Klima og Sundhed. Det er et emne vi har beskæftiget os med siden start. I dag ved vi, at et varmere og fugtigere klima påvirker sundheden hos især ældre, syge og små børn ved at øge risikoen for allergiske reaktioner, astma og infektioner. Hvis vi ikke får klimakrisen under kontrol, vil vi skabe et uhensigtsmæssigt stort pres på en i forvejen presset sundhedssektor.

Om eftermiddagen vender vi os mod det kommunale område og tager afsæt i Broen til femtidens forslag om lokale klimaborgerting [link]. Det Nationale Klimaborgerting bestod af 99 borgere fra hele landet. Deres 117 anbefalinger viser, hvordan borgere med forskellige baggrunde og aldre kan finde fælles fodslag i forhold til den grønne omstilling. En af klimaborgertingets anbefalinger er at etablere lokale klimaborgerting i landets 98 kommuner. Vi sætter derfor fokus på, hvilke fordele og ulemper der er ved idéen? Hvordan kan lokale klimaborgerting skabe fremdrift for det lokalpolitiske arbejde og hermed sikre en hurtigere omstilling, hvor flere engagerer sig og føler sig hørt?

Broen til fremtiden ser frem til en spændende dag. Sammen skaber vi de forandringer, der er brug for – politisk, arbejdspladsmæssigt og personligt. Grøn omstilling kræver en bred opbakning for at blive fuldført.

Alle er velkomne, og du kan tilmelde dig ved at klikke her!

Pris for deltagelse er 150 kr. inklusiv sandwich, kaffe og kage.

Program:

10.00 – 10.10: Velkomst ved Broen til fremtiden
Formand Camilla Gregersen, DM og Generalsekretær Mads Flarup Christensen, Greenpeace.

10.10 – 12.30: Klima og sundhed
Forperson Anna Roe Rasmussen, Læger for klimaet.
Sammenhæng mellem klima og sundhed i et dansk og internationalt perspektiv.
Afdelingslæge Lasse Skafte Vestergaard, Statens Serum Institut. Nye klimarelaterede sygdomme.
Klinisk lektor Jakob Hjort Bønlykke, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet AAU. Sundhedsgevinster ved at nå klimamålene i 2030.
Faglig leder Maria Gaden, Center for Bæredygtige Hospitaler. Mulighederne for at nedbringe CO2-udledningen i sundhedsvæsenet.
Bestyrelsesmedlem Salli Rose Tophøj, Læger for klimaet. Eksempler på grøn lægepraksis.

12.30 – 13.30: Frokost 

13.30 – 15.00: Lokale klimaborgerting
Paneldebat med:
Formand Thomas Damkjær-Petersen, IDA – Ingeniørforeningen i Danmark.
Klimachef Morten Mejsen Westergaard, Middelfart kommune.
Lektor Anders Blok, Sociologisk Institut, KU. MF Rasmus Nordquist, SF.
Kirurg og kandidat til KV21 i Brøndby, Maja Højgaard, (S).
Medlem af det Nationale Borgerting, Lene Mørk.

Moderator: Helene Caprani, Gymnasieskolernes lærerforening

15.00: Farvel og tak
Borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart Kommune.

Tilbage til nyhedsoversigten