Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Knud Erik Hansen har fået en stor økonomisk kompensation for en sag om en uretmæssig opsigelse.

Det kan faktisk betale sig at kæmpe, når man bliver dårligt behandlet. Det kan medlem af Merkonomernes Hovedorganisation (MH) Knud Erik Hansen skrive under på, efter at han for nylig fik tilkendt 543.990 kr. efter en længere sag mod sin tidligere arbejdsplads Refako ApS, hvor han var regnskabsansvarlig.

Sagen begyndte helt tilbage i november 2018, hvor der på et møde blev talt om en opsigelse af Knud Erik Hansen. Men der forelå intet skriftligt. I januar og februar 2019 blev der fremlagt en opsigelsesaftale, som Knud Erik Hansen ikke tiltrådte – og i en mail den 22. juli 2019 meddelte Refako ApS til Knud Erik Hansen, at de anså ham for fratrådt med udgangen af juli.

Men den gik ikke. Landsretten dømte til fordel for MH-medlemmet, som dermed havde krav på løn for perioden fra den 1. august 2019 til den 31. januar 2020.

Dejligt med opbakning
Det var efter et møde med Bjarne von Osmanski fra Merkonomernes Hovedorganisation, at Knud Erik Hansen besluttede sig for at køre sagen, som i bund og grund handlede om, hvorvidt den mundtlige opsigelse gjaldt. Merkonomerne har kørt sagen for medlemmet, og foreningen har advokater fra Horten på sagen.

“Det har været utroligt dejligt at have en så ubetinget opbakning fra sin faglige forening,” siger Knud Erik Hansen om samarbejdet.

Sagen har først kørt i byretten, hvor den helt uventet blev tabt. Merkonomerne ankede og vandt til gengæld i Landsretten i slutningen af september 2021.

Dømt for forskelsbehandling
Dommen handler altså dels om den uretmæssige opsigelse. Men også om det faktum, at Refako ApS hurtigt ansatte en ny medarbejder som erstatning for Knud Erik Hansen, og derfor fandt landsretten, at der blev udøvet forskelsbehandling af ham pga. alderen. Knud var den 1. august 2019 68 år.

Denne forskelsbehandling udløste seks måneders lønkompensation for medlemmet. Refako Aps blev i øvrigt også dømt til at betale for sagens omkostninger – det vil blandt andet sige en del af Merkonomernes advokatregning i sagen.

Det har altså været en længere og omstændig sag, men nu står Knud Erik Hansen tilbage med en god følelse efter at have kæmpet bravt side om side med Merkonomerne.

“Efter lang tids usikkerhed, hvor sagen har kørt i to retsinstanser, har det virkelig lettet på min dagligdag, at alt nu er faldet på plads,” siger han.

Retfærdighed til sidst
Adm. direktør Bjarne von Osmanski fra MH er glad for, at stædigheden belønnede sig.
”Det har været et langt forløb, men det er jo netop vores opgave, at vi skal være der for medlemmerne i de vanskelige sager. Langt de fleste af kontingentkronerne bruger vi på sager som denne for medlemmerne,” pointerer Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten