Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Hvis regeringens nye lønkomité konkluderer, at eksempelvis pædagoger og sygeplejersker får for lidt i løn, kan det blive nødvendigt at justere den såkaldte reguleringsordning, lyder det ifølge Altinget.dk fra fagforeninger.

I kølvandet på sygeplejerskekonflikten har regeringens lønkomité fået til opgave at undersøge lønudviklingen i det offentlige. Den skal også komme med bud på, hvad det vil betyde for den private sektor, hvis politikerne ændrer lønstrukturen for de i alt 800.000 offentlige ansatte.

Men skal sygeplejersker, pædagoger og social – og sundhedsassistenter have mere i løn, kan de øvrige offentlige ansatte risikere at skulle samle regningen op ved de næste overenskomstforhandlinger.
Årsagen er, at den samlede lønpose til det offentlige i dag bliver reguleret i takt med de privates for at sikre fair konkurrence om medarbejderne i de to sektorer.

Kan fravige lønordning
Derfor kan det blive nødvendigt at fravige ordningen i en periode, lyder det fra blandt andet pædagogerne.  ”Skal man hæve lønnen til udvalgte grupper, skal det selvfølgelig ikke være sådan, at de penge bliver spist af reguleringsordningen. Derfor kan det godt være, at reguleringsordningen er nødt til at træde ud af kraft i en kortere periode. Det må vi jo se på. Det kommer også an på, hvor mange penge det handler om, ” siger Elisa Rimpler, formand for over 60.000 pædagoger i BUPL.

Komité skal spænde over offentlig og privat
Mens tidligere overvismand Torben M. Andersen bliver formand for komitéen, er arbejdsmarkedets parter også repræsenteret fra både det private og offentlige.
Blandt andet er Dansk Arbejdsgiverforening med, og for blot få år siden påpegede de, at de offentligt ansattes lønninger var steget for meget, og at reguleringsordningen tværtimod burde strammes op.

Men hos Kost- og Ernæringsforbundet står man fast på, at lønstigninger til visse grupper ikke må gå ud over andre i det offentlige. 
”Jeg er helt tryg ved, at det hold, der nu er sat, også vil sikre sig, at en ekstra pose penge ikke bliver taget fra os igen. Det er klart, at det bør vi sikre os, så vi ikke kommer til at skulle aflevere det igen ved overenskomstforhandlingerne, siger formand Ghita Parry.

Penge fra politisk hold
Den nye komité skal i sine konklusioner også tage hensyn til, at løn- og arbejdsvilkår er et anliggende for arbejdsmarkedets parter ved overenskomstforhandlingerne i det offentlige – sådan som det er i dag.
Det er dog ifølge forbundene ikke nogen barriere for at få gjort op med det lønefterslæb, som i deres øjne præger dele af den offentlige sektor.

”Vi læser kommissoriet sådan, at komitéen skal komme med sine konklusioner, og så vil det være muligt for Folketinget at sætte penge af til af følge op på dem. Vi har hørt Mette Frederiksen sige, at man ikke skal nedsætte komitéer, hvis ikke man vil følge op på dens konklusioner, så jeg forventer, at Folketinget vil sætte økonomi af til det,” siger formand for sygeplejerskerne, Grete Christensen.

Konklusionerne skal være klar inden udgangen af næste år.

Tilbage til nyhedsoversigten