Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Transportminister Benny Engelbrecht lægger ifølge Finans.dk nu op til, at breve i fremtiden skal sendes som pakkepost.

Det klassiske brev, som vi kender det, kan være forsvundet inden udgangen af dette årti. I takt med at brevmængderne falder, vil det ikke længere være økonomisk forsvarligt at opretholde en særlig brevservice, og så skal breve i stedet formentlig sendes som pakkepost.

Sådan lyder det fra transportminister Benny Engelbrecht i et interview med Finans om fremtidens postservice, der bliver genstand for politiske forhandlinger i 2022.
Ifølge Postnord blev der i 2020 sendt 193 mio. breve i Danmark, og ifølge ministeren vil smertegrænsen for at opretholde en selvstændig brevservice i Danmark være 50 mio. breve om året.

”Der er lavet mange prognoser gennem årene, og de har næsten alle været for optimistiske. Men bedste mands bud er, at vi nærmer os dette punkt ved årtiets udgang,” siger han.

Hvis et brev skal sendes som pakkepost, vil portoen være væsentligt dyrere, men til gengæld følger der typisk bedre service med som sporing og dag til dag-levering.
I dag tager Postnord f.eks. 65 kr. for de mindste pakker, mens et brev koster 12 kr.

Det er dog endnu for tidligt at sige, hvad det helt konkret vil betyde at afskaffe brevet som et selvstændigt postprodukt, herunder om man f.eks. skal opretholde netværket af postkasser. Dette skal i givet fald besluttes politisk.
Brevmængderne er faldet voldsomt siden årtusindskiftet, og der er ingen tegn på, at det stopper.
Udviklingen presser Postnord, fordi det allerede nu giver underskud at opretholde befordringspligten, der sikrer post i hele landet til ensartede priser.

Underskuddet er siden 2020 blevet kompenseret med milliontilskud fra statskassen (dele af udbetalingerne afventer dog stadig EU-Kommissionens godkendelse), men samtidig har det udløst et politisk slagsmål om postens fremtid, og Postnord varetager netop nu befordringspligten på midlertidige aftaler, indtil politikerne bliver enige om en langsigtet aftale.

Tilbage til nyhedsoversigten