Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Behovet for grøn omstilling ude på de enkelte virksomheder forudsætter nye medarbejderkompetencer. Når virksomhedens grønne forretningsstrategi skal implementeres, så er der behov for medarbejdere, der kan gå forrest og anvise vejen.  

Derfor har MH (Merkonomernes Hovedorganisation) igennem et stykke tid arbejdet energisk for at fremme en helt ny akademiuddannelse i grøn omstilling. Dette er sket i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og IBA Kolding.

Uddannelsestilbud i grøn omstilling er p.t. kun til rådighed i begrænset omfang, hvilket fremgår af den oversigt, som der linkes til nederst i denne artikel. Der er dog alligevel nogle muligheder, som måske kunne friste dig og din arbejdsgiver: Udover en teknisk linje i miljøteknologi, som indeholder 13 fag med tilsammen 85 ECTS-point, er der kun to fag på akademiniveauet, som har fokus på grøn omstilling. Disse to fag, som kun er på 5 ECTS-point hver, kommer fra to forskellige uddannelseslinjer på akademiuddannelsen.

Det ene fag er fra akademiuddannelsen i ledelse, hvor deltagerne uddannes i at få andre til at udføre opgaver på det operationelle niveau. Det andet fag er fra akademiuddannelsen i international transport og logistik.

På diplomniveauet er der en linje, der hedder bæredygtig virksomhed samt ét enkelt ledelsesfag. Diplomuddannelsen er koncentreret omkring det strategiske og taktiske niveau, hvilket tydeligt fremgår af titlerne på de enkelte fag.

Dette efterlader uddannelsesmæssigt et tomrum under diplomniveauet, når det handler om den praktiske udførelse af det daglige arbejde ude i virksomhederne. Der tilbydes nemlig uddannelse i kompetencer til at planlægge arbejdsopgaver, men der tilbydes ikke for alvor uddannelse til de medarbejdere, der forventes at udføre disse opgaver i praksis. Der uddannes lidt populært sagt for mange høvdinge og ikke et tilstrækkeligt antal fodfolk.

MH’s konklusion er klarManglen på praktikere med de rette kompetencer kan kun løses ved at udvikle en uddannelseslinje på akademiniveau indenfor det merkantile område med flere forskellige grønne indfaldsvinkler/fagligheder.

Vi havde forventet, at den nye uddannelse kunne søges godkendt i første halvdel af 2022, men processen med fastlæggelse af indhold og mål har desværre taget længere tid, end vi først havde kalkuleret med. Derfor skal vi nu frem til 2. halvår af 2022, før indhold og mål i den nye uddannelseslinje kan indsendes til godkendelse af de erhvervsakademier, som MH samarbejder med.

Modtagere af vores månedlige nyhedsbrev vil naturligvis blive løbende informeret om udviklingen på området. Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev på forsiden af vores hjemmeside.

Hvis du overvejer efter/videreuddannelse i denne retning, og du har behov for vejledning vedr. valg af fag og faggrupper, så er du altid velkommen til at kontakte MH på tlf. 33 22 25 77.

Katalog over udbud af fag på erhvervsakademierne inden for grøn omstilling
Hvis du klikker her, så får du en oversigt over de aktuelle fag inden for grøn omstilling på Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og IBA Kolding (MH’s samarbejdspartnere om uddannelse i grøn omstilling). Oversigten illustrerer tydeligt, at vi slet ikke er i mål med udbuddet af fag med fokus på den grønne omstilling.

Tilbage til nyhedsoversigten