Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

”Et stort skridt fremad i kampen mod seksuel chikane. Den her aftale vil lægge grunden til en kulturforandring på landets arbejdspladser”.

Det siger FH-næstformand Majbrit Berlau om den netop indgåede trepartsaftale om seksuel chikane.

Trepartsaftalen, der er indgået mellem bl.a. FH, DA, KL, AC og regeringen, indebærer i alt 16 initiativer, herunder:

  • Højere bøder til arbejdsgiveren i grove tilfælde.
  • Styrket indsats overfor unge – bl.a. mulighed for at udelukke firmaer fra at have lærlinge og elever ved gentagne tilfælde af seksuel chikane.
  • Arbejdsgivernes ansvar for at stille et arbejdsmiljø uden seksuel chikane til rådighed skrives direkte ind i ligebehandlingsloven.

Højere godtgørelser til ofre
Aftalen sikrer, at medarbejdere, der udsættes for grov seksuel chikane fremover, vil modtage en godtgørelse, der er cirka en tredjedel højere end i dag.

”Jeg er rigtig glad for, at vi er blevet enige om højere godtgørelser, da det er med til at understrege, at vi som samfund har nul-tolerance over for seksuel chikane. Det har en pris blot at lade stå til, og det vil de virksomheder, der ikke tager problemet alvorligt, fremover kunne mærke på pengepungen”, siger Maibrit Berlau.

Da seksuel chikane oftest går ud over unge, herunder lærlinge og elever og løst ansatte, vil der fremover samtidig blive lagt vægt på den krænkedes alder, om der er tale om lærlinge, elever eller vikarer.

Samtidig vil det betyde noget for sagens udfald, om der har været et magtforhold mellem en medarbejder og fx en overordnet.

Unge beskyttes bedre
Aftalen betyder også, at virksomheder, der gentagne gange har haft sager om seksuel chikane af lærlinge og elever, kan fratages retten til at oprette lære- og elevpladser.

”Det betyder, at virksomhederne vil være ekstra på mærkerne for at forhindre, at sager opstår, og det er jo præcis dét, vi gerne vil opnå med aftalen”, siger Majbrit Berlau.

Desuden har parterne aftalt at oprette en fasttrack-ordning, der sørger for hurtig behandling af sager, der involverer unge.

Arbejdsgiveren har ansvaret
I bemærkningerne til det oprindelige forslag til ligebehandlingsloven, fremgik en forpligtelse for arbejdsgiver til at sørge for et chikanefrit arbejdsmiljø. Men først nu med trepartsaftalen bliver denne forpligtelse skrevet direkte ind i ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers ansvar gøres helt tydeligt.

”Det er nu slået fast med syvtommersøm, at arbejdsgiverne har ansvaret for, at medarbejderne ikke udsættes for seksuel chikane. Og det er uanset om chikanen kommer fra en leder, kollega eller en kunde.

Nu gør vi op med det tabu, at nogen oplever skyld og skam, når de udsættes for seksuel chikane”, siger Majbrit Berlau.

Formand for MH, Bill T. Brodersen er glad for den nye trepartsaftale.
”Chikane af denne karakter skal effektivt stoppes, og derfor er jeg også tilhænger af højere bøder. Seksuel chikane skal håndteres af arbejdsgiveren, og hvis den handlepligt ignoreres, så må det godt koste en et betragteligt bødebeløb,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten