Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Der efterspørges i stigende omfang medarbejdere, der kan gå forrest og anvise vejen, når virksomhedernes grønne forretningsstrategi skal implementeres. Hvis vi i Danmark skal lykkes med den grønne omstilling, så forudsætter det naturligvis nye kompetencer hos de medarbejdere, der tildeles ansvaret for omstillingen.

Derfor har MH (Merkonomernes Hovedorganisation) igennem et stykke tid arbejdet energisk for at fremme en helt ny akademiuddannelse i grøn omstilling. Vi har – lidt populært sagt – ageret fødselshjælpere for den nye uddannelseslinje, og dette er sket i et tæt samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og IBA Kolding.

MH’s konklusion er klar
Manglen på praktikere med de rette kompetencer indenfor den grønne omstilling kan ifølge MH kun løses ved at udvikle en uddannelseslinje på merkonom/akademiniveau med forskellige grønne indfaldsvinkler og fagligheder. Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder betegnede for en del år siden de merkonomuddannede som ”hverdagens helte”. Bertel Harder pointerede nemlig, at denne gruppe af medarbejdere havde fokus på praktisk opgaveløsning kombineret med en stærk teoretisk viden om baggrunden for de praktiske løsninger.

Denne kombination af praktik og teori er stadig et adelsmærke for merkonom- og akademiuddannede, og derfor giver det ifølge MH rigtig god mening, at det netop er Erhvervsakademierne, der skal udbyde den nye grønne uddannelseslinje.

Undersøgelser dokumenterer behovet
En Survey undersøgelse fra Epinion har da også dokumenteret behovet om en særskilt uddannelseslinje i grøn omstilling. Undersøgelsen dokumenterer MH’s påstand om, at der er et stigende behov for faglige kompetencer indenfor grøn omstilling og bæredygtighed, som på nuværende tidspunkt ikke er dækket af det eksisterende uddannelsesudbud.

Dansk Erhverv (DE) har i en ny stor undersøgelse blandt deres medlemsvirksomheders bl.a. spurgt om, hvilke barrierer, virksomhederne oplever, og her svarer hele 36 procent, at de oplever mangel på ressourcer og tid til at arbejde med CSR (Corporate Social Responsibility). 24 procent svarer samtidig, at de aktuelt mangler den nødvendige viden og kompetence om CSR og bæredygtighed.
Det er netop disse kompetencer, vi skal sikre virksomhederne med den nye uddannelseslinje med fokus på grøn omstilling.

I første omgang udbydes to fagmoduler
Hos MH havde vi forventet, at den nye uddannelseslinje kunne søges godkendt i første halvdel af 2022, men processen med fastlæggelse af indhold og mål har desværre taget længere tid, end vi først havde kalkuleret med. Derfor skal vi nu frem til 2. halvår af 2022, før indhold og mål i den nye uddannelseslinje kan indsendes til godkendelse af de tre erhvervsakademier, som MH samarbejder med.

Processen med at få godkendt enkeltstående fagmodulplaner indenfor eksisterende uddannelseslinjer er dog ikke helt så lang, og derfor er der fremkommet forslag fra de tre Erhvervsakademier, om at få godkendt to fagmoduler, som vil kunne udbydes efter sommerferien. Der er tale om følgende to fagmoduler:

  • Klimaregnskab
  • Grøn omstilling i praksis

Begge de to fagmodulplaner er udarbejdet, så de både kan gennemføres som selvstændigt fag uden bindinger til andre fagmodulplaner og indgå som en naturlig del af en nye uddannelseslinje i grøn omstilling, når den er godkendt.

Fra MH’s side arbejder vi fortsat energisk på at få den nye uddannelseslinje godkendt, men med introduktionen af de to fagmoduler er vi rykket et godt stykke den rigtige vej.
Vi vil løbende informere om arbejdet med at etablere den nye uddannelseslinje på følgende platforme:

www.mh.dkwww.linkedin.com/company/10482141www.facebook.com/merkonomerne

Fremtidssikre vores medlemmer
MH arbejder generelt for at sikre vores medlemmers position på fremtidens arbejdsmarked. For nylig har vi således afholdt et webinar om fremtidens udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet. Webinaret kan følges på YouTube ved at klikke her!

Adm. direktør for MH, Bjarne von Osmanski, vil fastholde foreningens fokus på fremtiden.
“Vi har investeret betydelige ressourcer i udviklingen af den nye uddannelseslinje i grøn omstilling på akademiniveau. Denne investering skal supplere vores primære opgave som en moderne faglig forening – nemlig altid at kunne rådgive og hjælpe vores medlemmer på et højt kvalificeret niveau,” pointerer Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten