Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

En medarbejder hos et forsikringsselskab søgte nyt job på LinkedIn – bl.a. som et nødråb om stort pres på jobbet. Medarbejderen blev bortvist med øjeblikkeligt varsel, men det var uberettiget, viser en faglig voldgiftskendelse.

Det var ikke berettiget, da et forsikringsselskab bortviste en medarbejder – en forsikringsrådgiver, der havde slået op på LinkedIn, at han søgte nyt job.

Det fastslår en faglig voldgiftskendelse fra januar i år i en sag, som Finansforbundet førte for et medlem.

Dårlig opførsel og grov illoyalitet
Arbejdsgiveren fandt, at medarbejderens opslag var udtryk for dårlig opførsel og grov illoyalitet. Argumentet var bl.a. opslaget ville blive set af kunder og kolleger og dermed skabe uro og dårlig stemning.

Dommeren mente, at virksomheden reelt ikke kunne udnytte medarbejderens arbejdskraft efter opslaget.

At være forsikringsrådgiver er i stort omfang bundet op på personlige kundeforhold, og denne her medarbejder havde mange kunder, som han var forbundet med på LinkedIn.

OK at fyre – ikke at bortvise
På den baggrund ville arbejdsgiveren have været berettiget at opsige medarbejderen på de sædvanlige vilkår med varsler, mente dommeren.

Men en bortvisning var at gå for langt, vurderede dommeren. Opslaget på LinkedIn udgjorde ikke en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kunne begrunde en bortvisning.

Bill T. Brodersen, der er formand for MH, er tilfreds med, at bortvisningen blev omstødt til en almindelig opsigelse.
“Denne sag er interessant, fordi flere og flere benytter sig af de sociale medier i karrieremæssig sammenhæng. Sagen understreger, at man som medarbejder bestemt skal tænke sig om en ekstra gang, inden man offentliggør, at man er aktiv jobsøgende,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten