Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Alt for få arbejdstagere er motiverede for efteruddannelse, mener DA på baggrund af ny Epinion-måling. ”Et forudsigeligt partsindlæg,” lyder reaktionen fra FH.

Flere arbejdstagere skal være motiverede for at tage efteruddannelse. Det siger DA med baggrund i en meningsmåling, Epinion har foretaget for arbejdsgiverforeningen.

I målingen svarer 40 procent af 2.100 arbejdstagere, at de ”i mindre grad” eller ”slet ikke” har brug for mere efteruddannelse.

”Det er et problem,” siger uddannelses- og integrationschef i DA, Jannik Bay, til Altinget.dk

”Tallene siger noget om de udfordringer, der ligger i systemet. Det motiverer som regel en medarbejder, hvis han kan se en mening med det, han lærer. Hvis han kan se, at det kan bruges direkte på hans egen arbejdsplads,” siger Jannik Bay og tilføjer:

”Vi skal sikre et mere fleksibelt system, som i højere grad kan fokuseres mod den enkelte medarbejder og virksomheds behov. Det kan man blandt andet gøre ved at udnytte potentialet i digital læring bedre. Det ville kunne gøre kurserne mere individuelt rettede.”

Læs Epinions notat om undersøgelsen her. 2852041 (altinget.dk)

DA vil løse problemet i kommende trepart
DA har fået undersøgt arbejdstagernes og arbejdsgivernes tilgang til voksen- og efteruddannelse som optakt til kommende trepartsforhandlinger på området.

Sidste år valgte parterne at forlænge VEU-trepartsaftalen fra 2017 med ét år, og nu skal forhandlingerne efter planen indledes inden sommerferien.

Jannik Bay og DA går ind til forhandlingerne med ambitionen om at få mere fleksibilitet og mere digitalisering ind i systemet.

”Virksomhederne efterspørger større fleksibilitet i AMU-systemet. Flere og flere virksomheder går også over til private kursusudbydere og bruger deres tilbud i stedet, fordi de vil have noget, som er mere målrettet mod deres hverdag og arbejdsopgaver,” siger han og tilføjer om digitalisering:

”Det bruges i meget begrænset omfang i AMU-systemet. Det er ærgerligt. Vi ved, at arbejdsgiverne og mange arbejdstagere i høj grad efterspørger digitale læringsformer. Det giver mulighed for at lære i eget tempo og være fri for fysisk at tage hen i et klasselokale – hvilket er en barriere for nogle i dag.”

FH: Forudsigeligt partsindlæg
Hos arbejdstagerne i FH giver næstformand Nanna Højlund ikke meget for Epinion-undersøgelsen.

Hun kalder den ”et forudsigeligt partsindlæg her forud for trepartsforhandlingerne” og supplerer i en skriftlig kommentar til Altinget.dk:

”Tiden er løbet fra den evindelige mudderkastning, om det er medarbejderne eller arbejdsgiverne, der er mest umotiverede for efteruddannelse. Det afgørende er at finde ud af, hvad der skal til, for at vi får sat gang i noget mere efter- og videreuddannelse, så vi kan følge med i forhold til den digitale og grønne omstilling”.

Nanna Højlund bemærker, at motivation for efteruddannelse ”skabes som en arbejdspladskultur”.

”På de arbejdspladser, hvor man skaber gode vilkår for at komme afsted på uddannelse, og hvor man synes, at det er tilstrækkeligt vigtigt i forhold til kvaliteten i opgaveløsningen eller virksomhedens vækst, der planlægger man, hvilken opkvalificering af medarbejderne, der er behov for, og hvornår det bedst kan lade sig gøre.”

”Jeg synes, det er langt mere interessant at diskutere, hvordan vi får intensiveret det arbejde, end at skulle diskutere, hvem der er, og hvem der ikke er motiverede,” skriver hun.

Tilbage til nyhedsoversigten