Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

For 40 år siden (i 1982) blev foreningen startet af merkonomer, der ønskede en fri og uafhængig service- og interesseorganisation.

Fra starten blev foreningen døbt Samarbejdende Merkonomer. Der kom så et navneskift i 1998, hvor foreningen fik navnet Merkonomernes Hovedorganisation.

Navneændringen skulle ses i lyset af, at vi ville markere, at vi nu var langt den største organisation, der varetager Merkonomernes interesser. Vores navn, position og formål er uændret siden dette tidspunkt.

Igennem godt 10 år har vi også benyttes os af et forsøg på en lille modernisering af navnet, idet vi på brevpapir og kuverter skriver ”Merkonomerne – Det merkantile hus”.  Det ændrer dog ikke på, at vores officielle navn fortsat er Merkonomernes Hovedorganisation.

Merkonom- eller akademiuddannet
I 00’erne begyndte merkonom-uddannede at kalde sig akademimerkonomer, fordi uddannelsen dengang som nu foregår på Erhvervsakademier, men for 10 år siden blev hele VVU-området underkastet en større reform, som bl.a. introducerede betegnelsen ”akademiuddannet”.

Man kan stadig benytte sig af merkonom-titlen, hvis man har opnået 40 ECTS-point på den merkantile linje på et Erhvervsakademi, men langt de fleste tager dog et par fag ekstra, hvorved de opnår 60 ECTS-point samt titlen akademiuddannet. Når det giver mening at tage et par ekstra fag, så hænger det også sammen med, at en akademiuddannelse giver merit videre i uddannelsessystemet.

Et spændende dilemma
Denne glidende udvikling efterlader umiddelbart Merkonomernes Hovedorganisation i et spændende dilemma.

“Vi ønsker naturligvis at holde fast i merkonom-navnet, fordi langt den overvejende del af vores medlemmer er merkonomer. Derudover er det vigtigt fortsat at promovere merkonom-begrebet, fordi uddannelsen stadig har en særdeles positiv genkendelighed på arbejdsmarkedet. Vi understøtter på denne måde helt bevist vore medlemmers markedsværdi på arbejdsmarkedet,” siger Kurt Scheelsbeck, der er kommunikationschef hos MH.

“Til gengæld er nye medlemmer af vores forening i stadig stigende omfang akademiuddannede, og det efterlader os ved en skillevej. Vi skal i respekt for de nye medlemmer meget gerne have deres uddannelsesbetegnelsen med i vores navn, og det vil naturligvis også understøtte vores arbejde med at hverve nye medlemmer fra Erhvervsakademierne,” fastslår Kurt Scheelsbeck.

Hvad er løsningen?
Der er endnu ingen færdig løsning i denne vanskelige navneændringsproces, men i et stykke tid har sekretariatet afprøvet et forslag, når medlemmer har været på besøg. De er helt enkelt blevet bedt om at forholde sig til følgende navn: Merkonomernes og Akademiuddannedes Hus

Nu vil foreningen dog meget gerne have endnu flere tilkendegivelser – og måske ovenikøbet helt alternative forslag med i bunken. Send os en mail med din mening eller måske dit helt nye forslag til Kurt Scheelsbeck på kurt@mh.dk

Adm. direktør Bjarne von Osmanski fra MH glæder sig til at modtage medlemmernes input.
“Vi har brug for gode forslag og kommentarer fra vores medlemmer. Det er rigtig vigtigt, at vi alle kan se os selv i et evt. nyt navn for vores ærværdige forening,” pointerer Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten