Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Folketinget har vedtaget ny lov, der sætter stopper for modregning i pensionen, hvis du selv eller din samlever arbejder.

Fra nytår er det slut med at blive modregnet i pensionen, hvis du selv eller din samlever har arbejdsindkomst. Det vedtog et flertal i Folketinget i tirsdags.

Omkring 100.000 danskere forventes af få gavn af de nye regler, der betyder, at der fra 1. januar 2023 ikke længere sker modregning i pensionen, når du selv eller ægtefælle får udbetalt løn, efterløn, sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.

”Jeg er selvsagt enormt glad for, at vi nu vinker helt farvel til modregning i sociale pensioner på grund af partners arbejdsindtægt. Det kommer op mod 100.000 danskere til gode, som dermed ikke længere vil blive straffet økonomisk, fordi deres ægtefælle eller samlever arbejder,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard til Faglige Seniorers nyhedsbrev.

Mere attraktivt at arbejde
Reglerne gælder folke-, senior- og førtidspensionister.

Med de ændrede regler er det regeringens hensigt at gøre det mere attraktivt for flere at tage en tørn mere på arbejdsmarkedet, oplyser beskæftigelsesministeren.

”Det gavner den enkelte, som kan se frem til flere penge mellem hænderne. Men ikke mindst gavner det os alle i den nuværende situation, hvor virksomhederne råber på flere hænder,” siger Peter Hummelgaard.

Modregning af egen indtægt fjernes
Det er samtidig besluttet at afskaffe modregning i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg som følge af egen arbejdsindtægt.

Denne del af aftalen vil blive udmøntet i et selvstændigt lovforslag, som forventes fremsat i slutningen af året med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2023.

Bag loven står regeringen, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF, Alternativet. De radikale og Kristendemokraterne.

Lovforslaget blev vedtaget med 72 stemmer for og ingen imod. 24 stemte hverken for eller imod.

MH: Fornuften har sejret
Adm. direktør Bjarne von Osmanski fra MH hilsen beslutningen velkommen.

”Her er virkelig tale om, at fornuften har sejret. Erhvervslivet råber på flere hænder, og nu kan seniorerne fortsætte et par år mere på arbejdsmarkedet uden en demotiverende modregning i ægtefællens pension. Det styrker samfundsøkonomien, og det styrker den enkeltes frie valg om pensionering eller et par år mere i beskæftigelse,” fastslår Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten