Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Størstedelen af danskerne vil ifølge Altinget.dk bevare de økonomiske særtilskud, som gives til pensionister alene på baggrund af alder. Det viser en ny måling. Det må være udtryk for en fejlagtig opfattelse af pensionisternes reelle økonomiske forhold, mener kommissionsformand.

Alle pensionister skal fortsat have rabat på eksempelvis udstedelse af pas, få et nedslag i deres ejendomsværdiskat samt kunne rejse billigere med offentlig transport.

I hvert fald hvis det står til et betydeligt flertal af danskerne. Det viser en ny meningsmåling, som Epinion har foretaget for Altinget.

Her erklærer 64 procent af de adspurgte sig enten ’helt enige’ eller ’overvejende enige’ i, at der fortsat skal være ydelser og særordninger, der giver økonomisk rabat til ældre alene på baggrund af deres alder.

Omvendt hælder 15 procent til at droppe ordningerne. 18 procent svarer ’hverken enig eller uenig’, mens tre procent svarer ’ved ikke’.

Flere velhavende pensionister
Pensionskommissionen med Jørn Neergaard Larsen i spidsen har med sine anbefalinger til et nyt pensionssystem taget hul på diskussionen om særydelserne.

Her lød den klare anbefaling at skrinlægge rækken af ydelser og rabatter, som udelukkende gives til ældre på baggrund af deres alder.

Jørn Neergaard Larsen og kommissionen henviser til, at 70 procent af pensionisterne har over en million i formue og kun udgør en meget lille del af lavindkomstgruppen i forhold til resten af befolkningen.

Så hvis der sidder nogle ordførere i partierne og læser den her måling og måske tænker, at så er det i hvert fald ikke nu, de vil gå ind i en diskussion om særydelserne, hvad vil du så sige til dem?

”Så siger jeg, at man skal være opmærksom på, at der er en virkelighed bag, at der er markant færre i lavindkomstgruppen blandt de ældre sammenlignet med øvrige dele af befolkningen. Og det er eksempelvis enlige forsørgere.”

Blå og røde vælgere enige
Både SF og Radikale har da også taget positivet imod forslaget, mens Socialdemokratiet har meldt sig klar til at diskutere spørgsmålet på sigt.

”Det generelle billede har ændret sig, siden vi talte om pensionister som fattige under én samlet betegnelse. Det kalder på, at vi får ryddet op i særydelserne,” lød det fra Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, i Altinget.

Og SF’s Karsten Hønge slog fast, at partiet grundlæggende mener, at man bør se på ”indkomst og formue fremfor alder”.

Men idéen har altså ifølge målingen ingen klangbund i den bredere befolkning. Og ser man dybere ned i tallene, er både de blå og de røde vælgere generelt enige om at bevare ordningerne.

Blandt både de røde og de blå vælgere er det således 34 procent, der erklærer sig ’helt enige’ i, at særordningerne skal bevares.

Syv procent af vælgerne i både blå og rød blok svarer, at de er ’helt uenige’, mens henholdsvis 18 og 17 procent svarer ’hverken enig eller uenig’.

Neergaard: Anbefalingen bør tages alvorligt
Formand for Pensionskommissionen Jørgen Neergaard Larsen føler sig overbevist om, at målingen er udtryk for en fejlagtig opfattelse af pensionisternes reelle økonomiske forhold og dermed også baggrunden for kommissionens anbefaling.

”Når vi kommer med vores anbefalinger, så er det absolut anbefalinger, som vi mener bør tages alvorligt baseret på de nuværende reelle nutidige og fremtidige indkomst- og formueforhold for pensionister i Danmark,” fastslår han og tilføjer:

”De enlige forsørgere på arbejdsmarkedet lever også med den almindelige lønrisiko. Nogle af dem med de bedste muligheder for at lave en langtidsbudgettering og sikre en forudsigelighed i indkomst, det er sådan set pensionisterne.”

Tilbage til nyhedsoversigten