Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Hvis truslen om et mistillidsvotum fra Radikale Venstre står ved magt, skal regeringen udskrive valg senest 4. oktober.

Altinget.dk har set på, hvad den mangler at få gennemført på beskæftigelsesområdet fra forståelsespapiret og fra sine løfter i løbet af valgperioden? Få overblikket her.

Gennemskrivning af førtidspensionsreformen fra 2013
I forståelsespapiret har regeringen lovet at gennemskrive førtidspensionsreformen, som Mette Frederiksen stod bag som beskæftigelsesminister, og forligspartierne er indkaldt til forhandlinger den 29. august. Foreløbig har Peter Hummelgaard landet en delaftale, som betyder, at borgere højest kan være i ressourceforløb i tre år og slet ikke skal i ressourceforløb, hvis de har under seks år til folkepensionen.

En ny arbejdsmiljøaftale
Regeringen vil med finansloven komme med sit udspil til en ny arbejdsmiljøaftale, da den nuværende udløber til nytår. Den har lovet i forståelsespapiret at afsætte permanente bevillinger til Arbejdstilsynet i stedet for de nuværende midlertidige og vil herefter skulle forhandle med partierne bag den nuværende aftale.

Arbejdsskadereform
Før ferien kom Hummelgaard med sit udspil til en ny arbejdsskadereform, som skiftende regeringer har forsøgt at lave siden 2013. Hvis ikke det lykkes at lande en aftale med partierne inden valget, vil S-regeringen være den tredje, der må opgive at reformere området.

Serviceeftersyn af den danske model i den offentlige sektor
I kølvandet på sygeplejerskekonflikten bebudede ministeren i januar, at han ville drøfte justeringer af den danske model på det offentlige område med arbejdsmarkedets parter i foråret. Siden har der dog været stille, men ministeriet forventer, at drøftelserne vil finde sted inden udgangen af i år.

Frikommuneforsøg på beskæftigelsesområdet
Som en del af regeringens økonomiaftale med kommunerne i juni blev det besluttet at give fire kommuner mere frihed på beskæftigelsesområdet. Da området er forligsbelagt, kræver det forhandlinger med Folketingets partier, som ministeren endnu ikke har indkaldt til. De fire kommuner forventes udvalgt i august.

Opfølgning på Pensionskommissionens anbefalinger
I maj modtog Peter Hummelgaard anbefalingerne fra kommissionen, som et bredt flertal i Folketinget besluttede at nedsætte i 2020 og som skal drøftes politisk. Det er dog usikkert hvornår.

Lønstrukturkomitéen
Komiteen skal senest inden udgangen af i år aflevere sine konklusioner om, hvordan lønningerne i det offentlige er sat sammen, og om der er behov for at justere fordelingen af lønkronerne. Komitéen blev nedsat efter sygeplejerskestrejken og kan udløse store protester fra sygeplejersker og pædagoger, hvis ikke regeringen afsætter penge til en ekstraordinær lønpose.

Tilbage til nyhedsoversigten