Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Fra den 2. august har alle lønmodtagere fået fem dage om året, som de kan bruge til at drage omsorg for nære pårørende.

Omsorgsdagene kan for eksempel bruges til at hjælpe en forælder til udredning for sygdom eller en ægtefælle til kræftbehandling. Orloven er ulønnet.

  • Du har til to omsorgsdage resten af 2022. Fra 1. januar har du ret til fem omsorgsdage årligt.
  • Retten gælder både lønmodtagere, der er ansat i en privat og en offentlig virksomhed.
  • Du kan holde omsorgsdagene på én gang eller som enkelte dage. Du kan ikke flytte omsorgsdage til næste kalenderår.
  • Du kan bruge omsorgsdagene på personlig omsorg eller støtte for dine børn, forældre, ægtefælle eller partner eller andre med samme folkeregisteradresse som dig, hvis der er behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
  • Det er en betingelse, at behovet for omsorg kan dokumenteres.
  • I loven er der ikke opstillet krav om, hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om en omsorgsorlov.
  • Efter din omsorgsorlov har du ret til at vende tilbage til det samme eller et tilsvarende arbejde.
  • Du har også ret til bede din arbejdsgiver om ændrede arbejdstider i en nærmere angivet periode i forbindelse med den personlige støtte eller omsorg. Det er dog et krav, at du har seks måneders anciennitet.
  • Din arbejdsgiver må ikke opsige dig, fordi du beder om omsorgsorlov.

MH: Retten til omsorgsdage kan ikke undervurderes
Formand for MH, Bill T. Brodersen er en varm tilhænger af omsorgsdage.
“Selv om lønmodtagerne selv skal betale, så er det virkelig rart, at retten til omsorgsdage er så tydeligt nedskrevet i aftalesystemet. Hvis et nærtstående familiemedlem har brug for din omsorg p.g.a. sygdom, så skal det nemlig ikke diskuteres med arbejdsgiveren, at du har brug for at tage en omsorgsdag,” fastslår Bill T. Brodersen.

Læs mere, klik her!

Tilbage til nyhedsoversigten