Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Allerede på Folkemødet på Bornholm debatterede Søren Pape Poulsen og Mette Frederiksen Arne-pensionen. Den konservative formand kritiserede ordningen for ikke at tage højde for nedslidning, mens statsministeren forsikrede, at nedslidning er et parameter for at få tilkendt pensionen.

Så hvem har egentligt ret? Er nedslidning et parameter for at kunne få Arne-pensionen? TjekDet besluttede sig derfor for allerede i juni måned at undersøge, hvem der har ret, og her følger deres artikel om sagen!

Anciennitet, men ikke nedslidning
Ifølge Anna Amilon, der er seniorforsker hos VIVE, hvor hun blandt andet forsker i ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, tager Mette Frederiksen fejl.

“Nedslidning er ikke et parameter for at få Arne-pension. Det er kun antal år på arbejdsmarkedet,” siger hun

Det samme påpeger Laust Høgedahl, der er lektor ved Aalborg Universitet, hvor han forsker i arbejdsmarked. Alligevel mener han ikke, at statsministeren tager helt fejl.

For indtil videre viser tallene, at de folk, som har nok anciennitet fra arbejdsmarkedet til at søge Arne-pensionen, ofte er fra brancher, hvor risikoen for nedslidning er høj.

“Vi kan se, at de, der har fået pensionen tilkendt, er medlemmer af blandt andet 3F, NNF og andre fagforeninger, hvor vi ved, at mange af medlemmerne har et meget nedslidende arbejde,” siger han og fortsætter:

“Så selvom nedslidning objektivt set ikke er et parameter, er det stadig i høj grad folk, som er nedslidte, der får Arne-pensionen tildelt.”

Otte ud af ti er ufaglærte og faglærte
TjekDet har foreholdt Statsministeriet, at nedslidning ikke indgår i kravene, man skal opfylde for at få tildelt Arne-pensionen. Statsministeriet henviser til Beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), mener modsat forskerne, at det er helt korrekt, når Mette Frederiksen siger, at nedslidning er et parameter.

“Vi kan se, at der er en klar overrepræsentation af ufaglærte og faglærte, der ansøger om tidlig pension. Og vi ved, at disse grupper i de fleste tilfælde også har de mest nedslidende jobs,” skriver han i en mail til TjekDet.

Han peger på, at otte ud af ti ansøgere af Arne-pensionen er ufaglærte og faglærte – blandt andet slagteriarbejdere, sosu’er og håndværkere.

MH: begge parter har rigtige pointer
Kurt Scheelsbeck, der er kommunikationschef hos MH, konstaterer, at begge parter har rigtige pointer.
“Formelt set er nedslidning ikke et parameter for at opnå Arne-pension, men i virkelighedens verden vil en ret stor andel af ansøgerne være ramt af nedslidning. I politik trækkes forskellene mellem partierne ofte lidt skarpt op, fordi man gerne vil give vælgerne indtryk af afgørende forskelle på, om man vælger den ene eller den anden blok. I sagen om Arne-pensionen har begge sider derfor rigtige pointer,” fastslår Kurt Scheelsbeck.

Tilbage til nyhedsoversigten