Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Først når en ny regering er udpeget, kan lønstrukturkomitéen ifølge Altinget.dk fortsætte sit arbejde, hvis den får fornyet mandat. Ifølge arbejdsmarkedsforsker er det vanskeligt at se komitéen anbefale en permanent lønstigning til offentligt ansatte.

Ligesom det politiske arbejde i ministerierne går i stå under valgkampen, bliver arbejdet i regeringens lønstrukturkomité nu også sat på standby.

Det bekræfter komitéens formand, Torben M. Andersen, overfor Altinget.

“Vi har ikke mulighed for at arbejde videre under valgkampen og kan først fortsætte, når der er dannet en ny regering, hvis den giver os mandat til at fortsætte. Det er dog helt standard under en valgkamp,” siger han.

Det betyder også, at de to møder, som var planlagt til den 12. og 30. oktober, er aflyst, og at det er uvist, hvornår arbejdet kan genoptages.

Forsker: Svært med permanent lønløft uden at bryde den danske model
Komitéen, som består af eksperter og arbejdsmarkedets parter, har arbejdet i snart et år, men har fået mere opmærksomhed efter statsminister Mette Frederiksen (S) for nylig annoncerede, at hun er klar til at give lønstigninger til visse grupper af offentligt ansatte.

I åbningstalen i tirsdags bebudede hun i den forbindelse en såkaldt politisk helhedsplan for rekruttering i det offentlige, hvor løn også indgår.

Og det har udløst massiv kritik fra både arbejdsgivere og fagforeninger, der – med undtagelse af Dansk Sygeplejeråd, FOA og BUPL – har beskyldt statsministeren for at bryde med den danske model med sit forslag.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Laust Høgedahl er det da også vanskeligt for både politikerne og for lønstrukturkomitéen at give bestemte grupper en permanent lønstigning uden at bryde med princippet om, at de offentlige lønninger skal følge de private.

“Man kan ikke udelukke, at en ny regering vil indkalde til trepartsforhandlinger om rekruttering, hvor man kan diskutere nogle del-elementer af lønnen. Man kan også forestille sig en pulje med et engangsbeløb, som de offentlige fagforeninger så kan fordele mellem sig i en forhandling. Men det vil ikke være et varigt lønløfte, som sygeplejerskerne, sosu-assistenterne og pædagogerne håber på,” siger han og vurderer, at komitéen vil ende med stort set de samme konklusioner som lønkommissionen i 2010.

“Konklusionerne i komitéen skal jo respektere den danske model, det vil sige, at den ikke må anbefale politiske indblanding i løndannelsen. Hvis politikerne alligevel går skridtet videre og finder på egne løsninger, vil det skabe ragnarok på hele arbejdsmarkedet,” siger han med henvisning til, at de private overenskomstforhandlinger allerede starter i december.

Lønstrukturkomitéen blev nedsat af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på opfordring af Fagbevægelsens Hovedorganisation efter sygeplejerskerne sidste år to gange stemte nej til deres overenskomst og gik i strejke.

Du kan læse hele kommissoriet her!

Tilbage til nyhedsoversigten