Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Finansministeriet overtager ifølge Altinget.dk ansvaret for løn, ledelse og personale fra Skatteministeriet. “Det er som at komme hjem,” siger Rita Bundgaard, formand for HK Stat og CFU. Finansministeriets håndtering af opgaven har ellers tidligere skabt ballade.

Finansministeriet er tilbage i rollen som statens arbejdsgiver. Ministeriet overtager ressortansvaret for overenskomstforhandlinger, løn, pension, ledelse og personale fra Skatteministeriet. Og det er langtfra ukendt land for Finansministeriet.

Overenskomster havde i årtier ligget i Finansministeriet, da Mette Frederiksen (S) som en af sine første gerninger som ny statsminister i 2019 flyttede området over til Skatteministeriet.

Formanden for HK Stat og Centralorganisationernes Fællesudvalg, CFU, glæder sig over, at Finansministeriet nu igen overtager taktstokken for området.

“Det føles lidt som at komme hjem. Vi har altid været glade for, at ansvaret for statens ansatte var lagt i Finansministeriet. Det virker som det rigtige sted at have det,” siger Rita Bundgaard.

Hun skynder sig dog at tilføje, at der ikke har været noget at udsætte på Skatteministeriet og de to tidligere skatteministre Morten Bødskov (S) og Jeppe Bruus (S).

“De har begge gjort en kæmpe indsats for det område, men det er noget andet, når man også er ressortministerium på den måde, som man er i Skatteministeriet, hvor man har haft nogle meget store opgaver foran sig. Det ligger bare mere naturligt i Finansministeriet,” siger Rita Bundgaard.

Tilliden under pres
Bagtæppet for i 2019 at tage ansvaret væk fra Finansministeriet var, at Finansministeriet ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013, 2015 og 2018 havde været udsat for hård kritik af en tæt styring af løn- og arbejdsvilkår.

“Det er ikke for meget sagt, at tilliden har været under pres mellem parterne i de seneste år. Derfor er der også behov for, at tingene skal gribes an på en anderledes måde,” lød det fra daværende skatteminister Morten Bødskov (S), da han overtog området.

Ser frem til samarbejdet
Men nu ser Rita Bundgaard frem til at samarbejde med finansminister Nicolai Wammen (S) om overenskomstforhandlingerne for offentligt ansatte i 2024.

Formålet med at flytte det i 2019 var jo at genskabe tilliden mellem parterne, men også at skabe mere armslængde mellem statens rolle som arbejdsgiver og så det politiske system. Du ser ikke nogen fare for, at de samme udfordringer vil vise sig, når det nu kommer tilbage til Finansministeriet?

“Nej, de udfordringer løses jo ikke ved at flytte os rundt mellem ministerierne. Det er en udfordring, der vil bestå, uanset hvor man er placeret henne. Enhver minister vil udover at være minister i den siddende regering, også have ansvaret for statens ansatte, så den dobbeltrolle og det dilemma er det samme. Det er noget, vi er nødt til at være bevidste om og tale om og prøve at håndtere sammen. Så på den måde tænker jeg, at Finansministeriet er et godt sted at være i forhold til det,” siger Rita Bundgaard.

Ressortændringen betyder, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen nu hører under Finansministeriet.

Tilbage til nyhedsoversigten