Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

En reduktion på 3 mia. kr. på beskæftigelsesområdet vil ifølge Kommunernes Landsorganisation (KL) føre til en markant anderledes beskæftigelsesindsats. Der er ifølge KL brug for en grundlæggende diskussion af, hvad den aktive beskæftigelsesindsats skal være fremover.

Jobcentrene skal nedlægges, og der skal spares 3 mia. kr. på beskæftigelsesområdet. Sådan lyder det i regeringsgrundlaget, som blev præsenteret af SVM-regeringen onsdag.

Ifølge Peter Rahbæk Juel, der er formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, kan sådanne besparelser ikke gennemføres uden, at det får konsekvenser for den indsats, borgerne og virksomhederne møder i beskæftigelsessystemet.

Og det kan samtidig føre til en reduktion i arbejdsudbuddet – stik imod intentionerne og behovet de kommende år. Derfor er der brug for en grundlæggende diskussion af, hvad den aktive beskæftigelsesindsats skal kunne fremover.

På tærsklen til stigende ledighed
”Vi står måske på tærsklen til en situation med kraftigt stigende ledighed, og så bliver der her skabt maksimal usikkerhed med de bombastiske formuleringer, der står i regeringsgrundlaget. Derfor er der brug for, at der hurtigt kommer klarhed over processen herfra, så vi – og ikke mindst de mange medarbejdere på beskæftigelsesområdet – ved, hvad der skal ske. Det er helt afgørende, at vi den kommende tid kan fastholde de seneste års flotte resultater med at få ledige i beskæftigelse og imødekomme virksomhedernes behov,” siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

”Det er bestemt positivt, at regeringen vil give kommunerne frihed til at gentænke og organisere beskæftigelsesindsatsen, så medarbejderne får mulighed for at bruge deres faglighed i højere grad. Men vi skal gentænke området på en klog måde og ikke bare udmelde store besparelser.”

KL-udvalgsformanden understreger, at det er afgørende, at vi holder fast i den aktive beskæftigelsesindsats:

”Den er en hjørnesten i den danske arbejdsmarkedsmodel. Et fleksibelt arbejdsmarked med relativt høje ydelser indebærer behov for en aktiv arbejdsmarkedspolitik – og rigtig meget fungerer godt i den nuværende indsats,” siger han og henviser til, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er rekordlavt, at Danmark er det land i EU, der er hurtigst til at få folk tilbage i arbejde, og at vi har den højeste beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund nogensinde.

MH advarer mod skrivebordsløsninger
Adm. direktør Bjarne von Osmanski fra MH advarer mod såkaldte “snuptagsløsninger” på området.
“Vi er helt på linje med KL’s kommentarer til den nytiltrådte regerings udmeldinger på beskæftigelsesområdet. Udmeldinger under valgkampen og nu i regeringsgrundlaget tyder på, at man forfalder til skrivebordsløsninger. Det vil vi gerne advare imod,” siger Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten