Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er ifølge Berlingske meget kritiske over for ideen om at afskaffe seniorpensionen til gengæld for en Arne plus-ordning. Og de har en helt særlig magt.

Mindre end to døgn skulle der gå, før et centralt punkt i det nye SVM-regeringsgrundlag risikerer at være stendødt.

De tre regeringspartier, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, foreslår som bekendt at afskaffe seniorpensionen og i stedet lave en visitationsindgang til Arne-pensionen. Eksperter og fagbevægelsen peger dog på, at det vil betyde en markant forringelse af danskernes rettigheder, fordi visitationsperioden vil blive halveret og ydelsen blive lavere.

Og selvom den nye SVM-regering lige præcis kan mønstre et flertal, så kan det vise sig at være umuligt at få gennemført ændringerne.

Da der findes et forlig om seniorpensionen, skal den nye regering forhandle med forligspartierne, Konservative og Dansk Folkeparti, som kan blokere for ændringerne. Først efter et nyt folketingsvalg kan regeringen gennemføre forslaget, hvis man ikke kan finde et kompromis og vil opsige forliget.

Og de to partier truer med at sætte foden i jorden og lægge forslaget om ”Arne Plus” i graven.

”Vi kommer under ingen omstændigheder til at gå med til det, som er foreslået i regeringsgrundlaget. For det er jo en spareøvelse og en markant forringelse af rettighederne,” siger René Christensen, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti.

Samme budskab lyder fra Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard.

”Bare fordi det står i et regeringsgrundlag, og der er flertal for det, er det ikke sikkert, det bliver til noget. Og det kan ikke være rigtigt, at det er de reelt nedslidte, der skal have forringet deres vilkår,” siger hun og tilføjer:

”Den foreslåede ordning burde ikke hedde Arne Plus, den burde blive kaldt seniorpension minus.”

U-vending
Seniorpensionen blev indført fra 1. januar 2020, fordi det af et flertal i Folketinget blev vurderet for besværligt at få adgang til førtidspension, hvis man er nedslidt før folkepensionsalderen.

Den nye ordning gav mulighed for at søge om seniorpension seks år før folkepensionsalderen, hvis man af en læge blev visiteret til at have permanent nedsat arbejdsevne.

SVM-regeringen udtrykker dog et ønske om at ”sanere i ordningerne”, så det bliver nemmere for borgerne at ”navigere i”, hvordan man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Derfor vil man altså allerede afskaffe den forholdsvis nye seniorpension og i stedet gøre det muligt at få adgang til den endnu nyere Arne-pension gennem lægevisitering – dog først tre før folkepensionsalderen.

Forslaget kommer meget bag på Mette Abildgaard.

”Vi stillede os meget kritisk over for det her forslag til regeringsforhandlingerne. For ingen af de her partier har jo offentligt udtrykt et ønske om at forringe seniorpensionen,” siger den politiske ordfører.

Konstruktive forhandlinger
Hverken Konservative eller Dansk Folkeparti har truffet en endelig beslutning om at blokere for de foreslåede ændringer.

”For vi deler jo ønsket om et mere simpelt system. Men det må ikke betyde, at de, som er dokumenterbart nedslidte, står i en dårligere situation,” siger Mette Abildgaard og bakkes op af René Christensen:

”Vi er konstruktivt kritiske og vil gå til forhandlinger med regeringen om det her. Men hvis man vil lave ændringer på det her område, skal det gøres i en større sammenhæng og med blik for ændringerne på jobcentrene. Ellers ser vi helst, at det bliver, som det er,” siger han.

MH anbefaler forhandlinger
Formand for MH, Bill T. Brodersen, ser også kritisk på udspillet fra den nye regering.
Der er ingen tvivl om, at seniorpensionen, der giver fysisk nedslidte mulighed for at gå på pension seks år før tid, er populær og nødvendig. Derfor vil jeg opfordre regeringen til at lytte til indsigelserne imod at forringe denne pensionsordning,” fastslår Bill T. Brodersen.

Tilbage til nyhedsoversigten