Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Fremover vil folkepensionister kunne have en normal arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension. Det forudsætter dog, at et nyt lovforslag, der er på vej, bliver vedtaget.

Fra den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, der betyder, at samlevers eller ægtefælles arbejdsindtægt ikke længere påvirker beregningen af folkepensionen og personlige tillægsprocent, seniorpension eller førtidspension.

Arbejdsindtægt vil fremover ikke nedsætte folkepensionen
Nu er der flere ændringer på vej. Den 8. februar 2023 meddelte beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, at hun vil fremsætte et lovforslag, der betyder, at folkepensionister ikke vil blive modregnet folkepensionens grundbeløb eller pensionstillæg på grund af egen arbejdsindtægt.

Det vil kort fortalt sige, at folkepensionister kan have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension.

Seniorpension, førtidspension og efterløn modregnes stadig
Lovændringen omfatter dog ikke dem, der modtager seniorpension, førtidspension eller efterløn.

Det interessante er naturligvis, hvornår de nye regler får virkning fra, og indtil videre er intet besluttet.

Der var ellers flertal for forslaget helt tilbage i juni 2022, hvor flertallet som nævnt fjernede modregningen i folkepensionen af ægtefællens indkomst. Der kom godt nok et folketingsvalg i november 2022 mellem de to flertal, men man kan påstå, at det nok ikke var den sværeste opgave at få ordnet det, som partierne allerede var enige om i juni 2022.

Forslaget ventes nu endeligt vedtaget før sommerferien med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Pensioner og kapitalindkomst kan fortsat nedsætte pensionstillægget
Hvis man som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget, hvis indtægterne er over 91.300 kr. pr. år for enlige eller 182.900 kr. pr. år for gifte/samlevende (2023).

Andre skattepligtige indtægter kan f.eks. være andre pensioner eller kapitalindkomst.

Tilbage til nyhedsoversigten