Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Lønstrukturkomiteens rapport er afleveret, og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) ser nu frem til det videre arbejde. ”Rapporten er et godt afsæt for de kommende trepartsforhandlinger,” siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for FH.

En folketingsvalgkamp og de private overenskomstforhandlinger har udskudt Lønstrukturkomiteens arbejde, men nu er den samlede rapport offentliggjort.

Afslutningen på arbejdet er en vigtig milepæl, som giver parterne et godt grundlag for diskussionen om løn- og arbejdsvilkår for offentligt ansatte, og arbejdet i komitéen baner vejen for de kommende trepartsforhandlinger om blandt andet lønløft og rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor, som regeringen planlægger.

”Hvis vi skal sikre fremtidens velfærd, er vi nødt til at se fremad og sikre, at vi har en offentlig sektor med gode løn- og ansættelsesvilkår, som kan tiltrække og fastholde den rigtige arbejdskraft. Rapporten er et godt afsæt for de kommende trepartsforhandlinger, hvor vi også endnu grundigere og bredere skal kigge på de rekrutteringsudfordringer, vi står overfor,” siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for FH, som understreger, at det er et samlet FH, der bakker op om rapporten.

Vi har fortsat et kønsopdelt arbejdsmarked
Komitéen har analyseret og sammenlignet lønforholdene for et bredt udsnit af personalegrupper i den offentlige sektor, og rapportens dybdegående analyser viser en række tendenser på arbejdsmarkedet.

Rapporten beskriver, hvordan det er de konkurrenceudsatte private erhverv, der sætter rammen for, hvordan lønnen udvikler sig, og at reguleringsordningen virker, så lønningerne på det private og offentlige område følges ad.

Det er positivt og noget, FH grundlæggende bakker op om.

Derimod er det bekymrende, at komitéen finder en forholdsvis tydelig tendens til, at hovedparten af de personalegrupper i den offentlige sektor, hvor en forholdsvis stor andel i dag udgøres af kvinder, i gennemsnit har en lavere løn end andre grupper i den offentlige sektor med tilsvarende ledelsesansvar, erhvervserfaring og uddannelsesniveau.

”Køn fylder en del i rapporten, fordi vi fortsat har et kønsopdelt arbejdsmarked, hvor samlet 7 ud af 10 offentligt ansatte er kvinder.

Herunder er der naturligvis enorme forskelle fra fag til fag. Den skæve tendens, som rapporten peger på, skal vi tage dybt alvorligt, for ellers opnår vi aldrig reel ligeløn på tværs af fag,” siger Morten Skov Christiansen.

Parterne skal nu følge op
Det er dog vigtigt, at man ser det samlede billede i rapporten, fastslår Morten Skov Christiansen:

”Det giver mening, at uddannelse og erhvervserfaring afspejles i lønnen. Men selvfølgelig skal det også betyde noget, hvilket ansvar man står med.

Om man arbejder om natten eller i weekenden, og hvor svært det er at tiltrække og fastholde medarbejdere. Rapporten giver et grundigt og solidt afsæt for den diskussion,” siger Morten Skov Christiansen.

Tilbage til nyhedsoversigten