Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Der efterspørges i stigende omfang medarbejdere, der kan gå forrest og anvise vejen, når virksomhedernes grønne forretningsstrategi skal implementeres.

Hvis vi i Danmark skal lykkes med den grønne omstilling, så forudsætter det naturligvis nye kompetencer hos de medarbejdere, der tildeles ansvaret for omstillingen.

Derfor har MH (Merkonomernes Hovedorganisation) igennem et stykke tid arbejdet energisk for at fremme en helt ny akademiuddannelse i grøn omstilling. Vi har – lidt populært sagt – ageret fødselshjælpere for den nye uddannelseslinje, og dette er sket i et tæt samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, Cphbusiness og IBA Kolding.

MH’s konklusion er klar
Manglen på praktikere med de rette kompetencer indenfor den grønne omstilling kan ifølge MH kun løses ved at udvikle en uddannelseslinje på merkonom/akademiniveau med forskellige grønne indfaldsvinkler og fagligheder.

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder betegnede for en del år siden de merkonomuddannede som ”hverdagens helte”. Bertel Harder pointerede nemlig, at denne gruppe af medarbejdere havde fokus på praktisk opgaveløsning kombineret med en stærk teoretisk viden om baggrunden for de praktiske løsninger.

Denne kombination af praktik og teori er stadig et adelsmærke for merkonom- og akademiuddannede, og derfor giver det ifølge MH rigtig god mening, at det netop er Erhvervsakademierne, der skal udbyde den nye grønne uddannelseslinje.

Fremtidssikre vores medlemmer
MH arbejder generelt for at sikre medlemmernes position på fremtidens arbejdsmarked. For nylig har vi således afholdt et webinar om fremtidens udfordringer og muligheder på arbejdsmarkedet. Webinaret kan følges på YouTube ved at klikke her: https://www.youtube.com/watch?v=iMG_HTGIjn0

Adm. direktør for MH, Bjarne von Osmanski, vil fastholde foreningens fokus på fremtiden.
“Vi har investeret betydelige ressourcer i udviklingen af den nye uddannelseslinje i grøn omstilling på akademiniveau. Denne investering skal supplere vores primære opgave som en moderne og uafhængig faglig forening – nemlig altid at kunne rådgive og hjælpe vores medlemmer på et højt kvalificeret niveau,” fastslår Bjarne von Osmanski.

Tilbage til nyhedsoversigten