Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Vi hører alle om, hvor vigtigt det er for Danmark, at vi bliver længere på arbejdsmarkedet.

Faktisk vil mange medarbejdere i 60+ gruppen gerne leve op til dette, men alt for ofte støder ønsket om at arbejde udover pensioneringsalderen på forhindringer.

I flere sager har vi oplevet dette fænomen! Uden nogen saglig årsag ønsker virksomheden ikke at benytte den erfaring og ekspertise den lidt ældre medarbejder har opbygget – og her taler vi alene om raske og fuldt funktionsdygtige mennesker.

Vi har forsøgt at kortlægge og forstå problemerne. Ofte betyder fusioner og andre organisatoriske ændringer, at man ser helt bort fra gruppen af seniorer. Man tænker mere på fornyelse end sikring af kvalifikationer i medarbejderkredsen. Her må og bør arbejdsgiverorganisationerne træde i karakter og understøtte samfundets generelle behov. Selvfølgelig under hensyntagen til den enkelte virksomheds behov og handlefrihed.

Møder du selv sådan en situation, så bør du kontakte os – vi har ofte via konstruktiv dialog hjulpet medlemmer til at nå frem til løsninger, der har været tilfredsstillende for alle parter.

MH er din personlige støtte i alle situationer på arbejdsmarkedet!

Tilbage til nyhedsoversigten