Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

En moderne faglig forening bør søge løsninger og ikke konfrontation, hvis der opstår tvister mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Det er den erfaring, Merkonomernes Hovedorganisation (MH) har gjort sig.

Det er for langt de fleste sager afgørende, at den faglige forening går efter en jobbevarende løsning for den ansatte.

Her følger fire helt konkrete eksempler på faglige sager, som MH har håndteret indenfor den seneste periode:

Medlem ansat som mellemleder på kommunal institution
Vores medlem beskyldes for vold mod beboer. Vi afholder møde med parterne, hvor vi sender en ekspert i kommunale beslutningsprocesser. Sagen bortfalder, og vores medlem bevarer jobbet.

Et 65+ medlem kom i klemme
Vores 65+ medlem havde arbejdet mange år hos samme arbejdsgiver. Arbejdsgiver påstår pludselig, at der er indgået en aftale om fratrædelse. Vi fører en principiel sag med henblik på at sikre denne aldersgruppes problemer i fratrædelsessituationer. Vi anvender efter mislykket forhandling de bedste advokater til at føre sagen i retssystemet.

Jobbevarende håndtering
Et medlem ønsker at gennemføre en såkaldt fedmeoperation på et privat hospital. Arbejdsgiver betragter operationen som kosmetisk, og han vil derfor ikke umiddelbart give løn under sygdom. I nært samråd med medlemmet forhandler vi med arbejdsgivers organisation. Vi laver en aftale om arbejde hjemmefra efter de første uger. Jobbet bevares, og medlemmet har intet tab. Vi kunne have ført en hård linje, men det havde kostet medarbejderen jobbet.

Uudholdelige arbejdsforhold
Et medlem arbejder gennem en længere periode hos samme arbejdsgiver. Ledelsen bliver udskiftet, hvilket medfører, at arbejdsforholdene for medlemmet bliver uudholdelige. Vi forhandler derfor en individuel fratrædelsesordning, hvor medlemmet arbejder i få uger og derefter hjælper den nye ledelse hjemmefra med videreførelsen af sine ansvarsområder.

Tiden kræver kort sagt individuel og personlig dialog, og det er netop, hvad en moderne faglig forening skal kunne håndtere.

Tilbage til nyhedsoversigten