Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Regeringen offentliggjorde tirsdag den 7/11, at de dropper forringelsen af seniorpension og afskaffelsen af seniorjob.

Regeringen har ellers tidligere i regeringsgrundlaget varslet, at man vil sammenlægge seniorpension og den såkaldte Arne-pension, hvilket vil indebære betydelige forringelser af seniorpensionen, og at man vil afskaffe seniorjobordningen.

Men de forslag lægges nu på hylden ifm. med regeringens offentliggørelse af deres 2030-plan.

Fagbevægelsen har skarpt kritiseret regeringens oplæg til at forringe tilbagetrækningsordninger for syge og nedslidte seniorer.

”Vi har kæmpet hårdt for at undgå forringelser, og jeg er på lønmodtagernes vegne rigtig glad for, at der nu bliver lyttet”, siger næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund.

Konkret betydet det, at seniorpension fortsat vil være en visitationsbaseret ordning, der giver seniorer med et betydeligt arbejdsevnetab mulighed for at trække sig tilbage op til 6 år før folkepensionen, mens Arne-pensionen fortsat vil give seniorer med lange arbejdsliv ret til at trække sig tilbage op til 3 år før folkepensionen.

”På længere sigt håber jeg der bliver plads til at forbedre Arne-pensionen, så flere får ret til tidlig pension. Det giver tryghed for de danskere, der har udsigt til rigtig mange år på arbejdsmarkedet, og som ser ind i en stigende folkepensionsalder”, udtaler næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Nanna Højlund.

Også seniorjobordningen bevares. Ordningen er en integreret del af efterlønsordningen, som giver ledige seniorer mulighed for et kommunalt job, hvis de opbruger dagpengeretten og har mindre end 5 år til efterlønnen.

Tilbage til nyhedsoversigten