Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

En bred partnerkreds blandt arbejdsmarkedets parter har ifølge Altinget.dk lanceret nye anbefalinger, som skal hjælpe arbejdspladser til at indfri potentialerne i at anvende medarbejderdata på en etisk ansvarlig måde. Se anbefalingerne her.

Fire ud af fem arbejdspladser indsamler i dag data om deres medarbejdere ved hjælp af digitale værktøjer.

Det viser en undersøgelse blandt 600 ledere udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for Ingeniørforeningen IDA, DM, ADD-projektet, Dansk Erhverv, DI, Djøf, FH, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Samme kreds af aktører har nu udarbejdet anbefalinger til at anvende medarbejderdata på arbejdspladsen.

For ligesom dataene rummer positive potentialer for effektivitet og trivsel, så kan de også medføre etiske og juridiske problemstillinger, som kan udfordre tilliden og arbejdsmiljøet, skriver de i en fælles pressemeddelelse.

Se deres anbefalinger her:

Anbefaling 1:
Styrk tillid og transparens gennem klar ansvarsfordeling og dataforståelse på arbejdspladsen. Det anbefales at:

  • Arbejdspladsen understøtter, at ledere og medarbejdere har relevant information om funktioner og begrænsninger i de anvendte systemer til indsamling og brug af medarbejderdata.
  • Arbejdspladsen understøtter, at ledere og medarbejdere går i dialog om indsamling og brug af medarbejderdata når relevant. Det kunne for eksempel være ved indkøb og implementering af nye systemer, eller hvis allerede implementerede systemer ændres eller udvides til at registrere flere medarbejdere.
  • Arbejdspladsen etablerer og kommunikerer klare retningslinjer for ansvarsfordelingen i forbindelse med dataindsamlingen.

Anbefaling 2:
Styrk de digitale kompetencer på arbejdspladsen. Det anbefales at:

  • Arbejdspladsen udvikler eller opsøger målrettede uddannelsesprogrammer for ledere, der fokuserer på best practice dataindsamling, kritisk datadrevet ledelse samt de juridiske og etiske aspekter ved dataindsamling.
  • Arbejdspladsen overvejer at udvikle eller tilkøbe kompetenceudviklingsforløb til udvalgte medarbejdere.

Anbefaling 3:
Brug eksisterende muligheder til at facilitere dialogen om indsamling og brug af medarbejderdata på arbejdspladsen. Det anbefales at:

  • Arbejdspladsen aktivt bruger eksisterende muligheder og processer som personalemøder, samarbejdsudvalg, “town halls”, APV’er osv. til at tage dialogen om indsamling og brug af medarbejderdata. Det gælder også ansættelses- og onboardingforløb samt MU-samtaler, når medarbejderdata spiller en væsentlig rolle for eksempel i forhold til den enkeltes aflønning.
  • Arbejdspladsen internt drøfter, hvordan man bedst muligt kommunikerer om indsamling og brug af medarbejderdata på et ikke-juridisk og ikke-teknisk sprog.

Anbefaling 4:
Bliv inspireret af eksisterende dataetiske retningslinjer for brug og indsamling af medarbejderdata. Det anbefales at:

  • Arbejdspladsen lader sig inspirere af eksisterende dateetiske retningslinjer rettet mod kunder, klienter og medlemmer samt guides og retningslinjer for dataetik, som kan findes hos for eksempel Dataetisk Råd, Erhvervsstyrelsen og Finansforbundet ved udarbejdelse dataetiske retningslinjer.
  • Arbejdspladsen har en åben samtale om proportionalitet, formål og dataminimering med relevante ledere og medarbejdere på baggrund af nye eller eksisterende dataetiske retningslinjer.

MH roser arbejdet
Adm. direktør for MH, Bjarne von Osmanski, roser kredsen af aktører, der har udarbejdet anbefalinger til, hvorledes medarbejderdata må anvendes på arbejdspladsen.

Tilbage til nyhedsoversigten