Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Kontingentet til MH er reguleret med 10 kr., og kontingentet til Min A-kasse stiger med 13 kr. fra 1. januar 2024.

Da den sidste nytårsraket blev fyret af, blev alle kontingenter desværre sat en smule op. Baggrunden er, at vores omkostninger til de faglige sager stiger. Dette skyldes dels antallet af sager og dels stigende advokatomkostninger i gennemsnit pr. sag. Derfor vi nødt til at hæve kontingentet til MH med nogle få kroner månedligt.

Konkret stiger det månedlige kontingent fra 433 kr. til 443 kr. for et almindeligt fagligt medlemskab af MH.

Da kontingentet er fuldt fradragsberettiget (fra 2024 er fradraget nemlig hævet til max. kr. 7.000,- årligt), betyder det, at kontingentet netto stiger fra kr. 290,11 til kr. 296,81 pr. måned. Der er dermed tale om en stigning på kr. 6,70 pr. måned.

Formand for Merkonomernes Hovedorganisation, Bill T. Brodersen, er naturligvis glad for, at MH også fortsat opkræver et væsentligt lavere kontingent end andre sammenlignelige faglige foreninger.

“Vi bestræber os på at holde kontingentet i ro, men vi vil absolut ikke gå på kompromis med den medlemsservice, som vi tilbyder. Når omkostningerne til de faglige sager stiger, så må kontingentet desværre også justeres lidt,” siger Bill T. Brodersen.

Kontingentstigningen til a-kassen på 13 kr. om måneden for fuldtidsmedlemmer skyldes det såkaldte statsbidrag. Statsbidraget er den del af dit kontingent, som staten modtager fra a-kasserne, og som staten har fuld råderet over.

På vores hjemmeside kan samtlige kontingentsatser studeres mere specifikt, klik her!

Tilbage til nyhedsoversigten