Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Er du en af de seniorer, der har tænkt sig at blive ved med at arbejde, selvom du når pensionsalderen, kan du glæde dig over, at lønnen ikke længere modregnes i folkepensionen.

1. januar 2024 trådte nye regler i kraft, der betyder, at arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Du og din ægtefælle/samlever kan arbejde så meget, I har lyst, uden at det det påvirker beregningen af folkepensionens grundbeløb. ​

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023, og har du arbejdet i hele 2023, samtidig med, at du har modtaget folkepension, vil du få den efterreguleret i 2024. Du vil modtage en pensionsopgørelse i maj, hvor du kan se, om du evt. skal have penge tilbage.

Hvad er personligt arbejde
Indkomster, der tæller med som indkomst ved personligt arbejde, er blandt andet:

  • Lønindkomst
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Efterløn
  • Indkomster fra egen virksomhed, hvor du selv tager aktiv del i driften
  • Honorarer
  • Dagpenge
  • Mødediæter
  • Visse indtægter kan påvirke pensionstillægget

Som folkepensionist kan du søge tillæg, der kan dække nogle af dine udgifter til f.eks. varme, tandpleje og medicin.

Indkomster ud over arbejdsindkomst, fx arbejdsmarkedspension, tjenestemandspension, aktie- og kapitalindkomst m.m. vil blive modregnet i dit personlige pensionstillæg, der kan blive sat ned eller bortfalde.

Hvor meget pensionstillægget nedsættes, afhænger af din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomst, samt om din ægtefælle/samlever er pensionist. Indtægt fra aldersopsparing bliver ikke modregnet.

Arbejdsindkomst påvirker stadig din personlige tillægsprocent
Selvom arbejdsindkomsten ikke længere skal indgå i beregningen af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, kan den stadig påvirke beregningen af din personlige tillægsprocent.

Den personlige tillægsprocent bruges til at beregne ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Den personlige tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere tillægsprocenten er, jo mere kan du få i varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg.

Den personlige tillægsprocent skal være 100, for at du kan få mediecheck. Du kan læse mere på www.borger.dk

Tilbage til nyhedsoversigten