Postet & Arkiveret under Ikke kategoriseret.

Den 17. april blev der sat en ny milepæl for Min A-kasse, da organisationens øverste myndighed mødtes til delegeretmøde. Efter fire år var det tid til at evaluere, ændre a-kassens vedtægter og vælge ny formand og bestyrelse.

Mødet, der fandt sted på Glostrup Park Hotel, samlede 85 delegerede, heriblandt bestyrelsen samt ledelsen af Min A-kasse. Fra MH deltog formanden, Bill T. Brodersen, og sekretariatschef Kurt Scheelsbeck.

Bill T. Brodersen blev genvalgt til bestyrelsen, og MH er dermed fortsat repræsenteret på højeste niveau i a-kassen.

Corona og nye opgaver
I sin mundtlige beretning omtalte den afgående formand, Finn Johnsen, den seneste 4-årige periode som ”præget af stor omskiftelighed” både i forhold til ledigheden og a-kassens opgaver.

”Pandemien har naturligvis haft en indvirkning på os alle. Vi har set ledighedstallene stige under nedlukningerne, men heldigvis er vi nu tilbage på et relativt lavt niveau. Vores fokus har været at sikre en stabil service til vores medlemmer, hvilket vi har formået med succes,” sagde Finn Johnsen.

”Vi har også taget del i a-kasseforsøget i 2020-2023, hvor vi har haft ansvaret for indsatsen overfor en del af de ledige i de første 3 måneder. Denne indsats blev positivt modtaget hos medlemmerne og har ført til, at alle a-kasser nu har ansvaret for de ledige de første 3 måneder. Vi er glade for, at vores medlemmer ikke længere skal løbe spidsrod mellem jobcenter og a-kasse, og den nye mulighed for virtuelle møder er også et stort plus for medlemmerne,” sagde han.

Vi er hinandens forudsætninger
Finn Johnsen kom i sin beretning også ind på den strategi, bestyrelsen vedtog i 2021, og som nu følges op af en større vækstkampagne, der gik i luften i januar 2024. Kampagnen skal øge kendskabet til Min A-kasse og bidrage til hvervning og fastholdelse af medlemmer de næste år.

”Vi arbejder på at styrke os som en ”personlig a-kasse”. Min A-kasse er også en tværfaglig a-kasse, og er således åben for alle potentielle medlemmer, men fundamentet er stadig – ligesom det hele tiden har været – tilknytningen til fagforeningerne. Det er vitalt for os at have et tæt samarbejde. Vi skal kende vores medlemmer og deres arbejdsmarkeder, så vi kan have nogle gode tilbud og en god tilgængelig service,” sagde Finn Johnsen og fortsatte:

”Vi er i mange situationer hinandens forudsætninger. Vi ved som fagforening, at et medlem, der både er medlem af fagforening og a-kasse, har større loyalitet end ellers. Og sådan er det også for a-kassen.”

Kampagne for fuld kraft
Finn Johnsen rundede sin beretning af med at vise nogle af kampagnens videospots og fortalte, at kampagnematerialet indtil nu er blevet vist 16 mio. gange, især på Facebook og LinkedIn.

”Vi har sat ind med fuld kraft, og med vores konstruktion har vi mulighed for at gå ”all in” ved, at I også støtter op om kampagnen og arbejder ude i marken,” lød opfordringen fra Finn Johnsen.

Klik her, hvis du vil have et overblik vedr. den nyvalgte bestyrelse i Min A-kasse.

Tilbage til nyhedsoversigten