Her kan du kort læse om vores datapolitik, og om hvordan vi arbejder med persondata. Vi tager forpligtelsen til at behandle personoplysninger på en sikker måde meget alvorligt.

 

Databeskyttelsesansvarlig og kontaktoplysninger:

Hjemmesiden er drevet af Merkonomernes Hovedorganisation (MH), Ramsingsvej 28 A, 2500 Valby, tlf. 33 22 25 77, e-mail: merkonom@mh.dk, CVR nr. 76 75 56 12.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesansvarlig (Data Protection Manager): Informationschef Kurt Scheelsbeck, tlf. 22 10 30 07, e-mail: kurt@mh.dk

 

Formål med og grundlag for behandling af personoplysninger:

MH ønsker gratis og uforpligtende via e-mails at informere dig om karrieremuligheder og om tilbud til merkonomer.

Vedr. det retlige grundlag for behandling af databasen henvises til GDPR, ART. 9, stk. 2, afsnit d.:

Behandling foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk, filosofisk, religiøs eller fagforeningsmæssig art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke.

 

Tidsrum for opbevaring af personoplysninger:

MH vil alene opbevare personoplysningerne til brug for udsendelse af de ovenfor definerede e-mails. Personoplysningerne vil blive slettet, når udsendelse af disse e-mails ophører.

Enhver modtager af disse e-mails har til enhver tid ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de registrerede personoplysninger.

 

Rettigheder jf. persondataretlige regler:

Du har i henhold til de persondataretlige regler følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt. Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, som MH opbevarer og behandler om dig ved at skrive til Informationschef Kurt Scheelsbeck, kurt@mh.dk, tlf. 22 10 30 07.
  • Ret til at gøre indsigelse. Du kan altid gøre indsigelse mod MH’s behandling af dine personoplysninger ved at skrive til Informationschef Kurt Scheelsbeck, kurt@mh.dk, tlf. 22 10 30 07.
  • Ret til at få rettet data. Du kan altid anmode om at få rettet dine personoplysninger ved at skrive til Informationschef Kurt Scheelsbeck, kurt@mh.dk, tlf. 22 10 30 07.
  • Ret til at få slettet data. Du kan altid anmode om at få slettet dine personoplysninger ved at skrive til Informationschef Kurt Scheelsbeck, kurt@mh.dk, tlf. 22 10 30 07.
  • Ret til at begrænse behandlingen. Du kan altid anmode om, at MH begrænser behandlingen af dine personoplysninger ved at skrive til Informationschef Kurt Scheelsbeck, kurt@mh.dk, tlf. 22 10 30 07.
  • Ret til dataportabilitet. Du kan altid anmode om en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at skrive til Informationschef Kurt Scheelsbeck, kurt@mh.dk, tlf. 22 10 30 07.
  • Ønsker du at klage over MH’s behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.