Sådan bliver du Merkonom og/eller Akademiuddannet

I 2012 blev VVU (Voksen Videre Uddannelse), som merkonomuddannelsen hørte under, ændret til fællesbetegnelsen Akademiuddannelser.
En fuld akademiuddannelse forudsætter, at du tager fag svarende til 60 ECTS-point, men ved ændringen i 2012 fastholdt man, at man indenfor det merkantile område allerede efter 40 ECTS-point opnår titlen merkonom.

Merkonomuddannelser inden for det merkantile fagområde omfatter:

  • Kommunikation og formidling
  • International handel og markedsføring
  • Økonomi og ressourcestyring
  • Finansiel rådgivning
  • Retail
  • Oplevelsesøkonomi
  • International transport og logistik
  • Skatter og afgifter

Merkonomuddannelserne på deltid gennemføres typisk på to år. Uddannelsen kan tages sideløbende med et fuldtidsjob enten på et af de otte Erhvervsakademier eller som selvstudie via SmartLearning.
Du kan blive optaget med enten en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse kombineret med erhvervserfaring.

Find det nærmeste Erhvervsakademi, klik her!

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål via kontakt til dit lokale Erhvervsakademi, så er du altid meget velkommen til at kontakte Kurt Scheelsbeck hos MH på tlf. 33 22 25 77.