fbpx

Kravene er enkle og meget rimelige

For at tegne Lønsikringen skal du opfylde følgende:
 • Du skal være medlem af Merkonomernes Hovedorganisation eller
  Merkonomernes A-kasse
 • Du skal være i arbejde på tegningstidspunktet
 • Du skal være mellem 18 og 60 år

For at få udbetalt Lønsikringen skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du skal være tilmeldt AF
 • Du skal blive ufrivillig arbejdsløs
 • Du skal have haft Lønsikringen i minimum 9 måneder, før du bliver opsagt
 • Du må ikke på tegningstidspunktet være bekendt med, at du bliver
  sagt op i den nærmeste fremtid
 • Du skal have arbejdet som lønmodtager i 16 timer pr. uge i et år
 • Du må ikke være i erhverv, hvor der er sæsonbetonet arbejdsløshed

Hvis du har spørgsmål eller ønsker uddybning af ovenstående punkter, så er du meget velkommen til at ringe til vores sekretariat.

 Læs de fulde betingelser som PDF