Kan foregå på mange måder

Hvis du – som medlem af MH – bliver opsagt/bortvist og mener, at opsigelsesbegrundelsen er forkert, bør du straks kontakte vores juridiske afdeling.

Som hovedregel skal der være protesteret til arbejdsgiveren over en usaglig opsigelse/bortvisning inden 7 dage. Sagen vil ellers kunne afvises på grund af passivitet.

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsel
Et varsel Inden udløbet af
1 måned 5 måneder
3 måneder 2 år 9 måneder
4 måneder 5 år og 8 måneder
5 måneder 8 år og 7 måneder
6 måneder Herefter

 

Ved beregning af ansættelsestiden medregnes prøvetid og eventuelle vikarperioder.

Konkurs/betalingsstandsning