Ligebehandlingsloven/ansættelsesbevisloven

MH-medlem har fået tilkendt over 207.500 kr. Sagen startede i foråret 2001, hvor vort medlem, der var ansat som regnskabschef, vendte tilbage efter endt barselsorlov. Knap 4 uger efter blev hun opsagt, fordi arbejdsgiveren var blevet så glad for af-løseren, at han hellere ville beholde denne.

MH udtog stævning i sagen, og Retten i Aabenraa dømte i januar 2003 arbejdsgiveren til at betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn for overtrædelse af Ligehandlingsloven + 5.000 kr. for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Dommen blev anket til Vestre Landsret, som i oktober måned 2003 stadfæstede byrettens dom.