Ligebehandlingsloven

Arbejdsgiveren havde under et MH-medlems barselsorlov foretaget væsentlige ændringer
i hendes stilling, som hun mente skulle have været varslet. Dette medførte, at medlemmet ophævede ansættelsesforholdet på grund af misligholdelse fra arbejdsgiverens side.

MH fik forhandlet et forlig på plads, så medlemmet fik løn i opsigelsesperioden og en godtgørelse svarende til 5 måneders løn, eller i alt 248.300 kr.