Ligebehandlingsloven/ansættelsesbevisloven

Retten i Ballerup afgjorde i september 2003 en sag, hvor vort medlem blev opsagt 6 uger før, hun skulle genoptage sit arbejde efter barsel. Opsigelsen var begrundet med, at der var tale om en organisationsændring, som betød en reduktion i antallet af afdelingsledere. Vort medlem var den eneste kvinde ud af 10 afdelingsledere.

Retten fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden i sagen og tilkendte medlemmet et godtgørelse på 245.700 kr. (svarende til 6 måneders løn + 5.000 kr. for overtrædelse af Ligebehandlings- resp. ansættelsesbevisloven.