Bortvisning

Et MH-medlem blev bortvist, da hun ikke – som krævet af arbejdsgiveren – foretog elektronisk tidsregistrering, når hun gik hjem.

Retten i Haderslev fandt, at hun ikke kunne bortvises på det foreliggende grundlag,
men skulle have normalt opsigelsesvarsel. Hun fik derfor 6 måneders løn + 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens §2a, i alt 149.000 kr.