Konsekvenser ved at underskrive en konkurrence- og/eller kundeklausul

 

Overtrædelse af en konkurrence- eller kundeklausul kan betyde, at den tidligere arbejdsgiver kan nedlægge fogedforbud, som medfører, at man skal ophøre i sin nye beskæftigelse i det omfang, denne er i strid med klausulen.

Den tidligere arbejdsgiver kan desuden kræve erstatning for det tab, som overtrædelsen af klausulen har medført samt, at der skal betales en konventionalbod til arbejdsgiveren.

Til gengæld skal arbejdsgiveren i den periode klausulen er gældende betale medarbejderen 50% af dennes seneste månedsløn efter fradrag af evt. anden lønindtægt.

MH-medlemmer, der bliver præsenteret for en konkurrence- og/eller kundeklausul i forbindelse med nyt job, opfordres til at rette henvendelse til sekretariatet inden aftalen underskrives.

Brug din organisation

Kontakt os – før skaden sker!